ČLÁNOK
Situácia na svetových finančných trhoch a možnosti prefinancovania potrieb Slovenska boli témami štvrtkových pracovných rokovaní predstaviteľov Citibank na pôde Ministerstva financií (MF) SR.
18. januára 1999

… a ten, kto prvý príde s novými emisiami bude mať najlepšiu pozíciu pre získavanie kapitálových fondov. Napriek poklesu podielu USD na emisiách realizovaných vo východnej Európe zo 77 % v roku 1997 na 68 % v roku 1998 manažéri Citibank odhadujú pokračovanie dominácie dolára v tomto regióne. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ministerky financií Peter Švec. Aj predstaviteľom MF SR odporúčali experti Citibank realizovať emisie obligácií buď denominovaných v USD s pevným úročením, alebo emisiu denominovanú v euro. Ministerke financií Brigite Schmögnerovej odovzdali ponuku pre Slovensko na prefinancovanie predovšetkým potrieb štátneho rozpočtu, resp. reštrukturalizáciu štátneho dlhu, ktorý je krytý cennými papiermi so strednodobou splatnosťou za relatívne vysoké úroky. Ministerka financií informovala, že koncom januára 1999 by sa malo rozhodnúť o bankovej inštitúcii, ktorá by mala zabezpečiť zdroje pre Slovensko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS