ČLÁNOK
SIS upozornila na možný bankrot nebankových subjektov
30. mája 2002

Slovenská informačná služba (SIS) v predstihu niekoľkých mesiacov upozornila na blížiaci sa bankrot nebankových finančných inštitúcií a analyzovala aj niektoré ich pochybné investície. V niektorých prípadoch dochádzalo k tunelovaniu nebankových spoločností uzatváraním nevýhodných zmlúv s obchodnými partnermi, netransparentnými obchodmi a prevodmi prostriedkov do zahraničia na dcérske spoločnosti, čo viedlo k postupnému znižovaniu likvidity týchto spoločností a vyvrcholilo platobnou neschopnosťou niektorých z nich začiatkom tohto roka. Vyplýva to zo správy o činnosti SIS v roku 2001. SIS odstúpila prijímateľom zo zákona aj informácie, v ktorých upozorňovala na situáciu v Devín banke.

Sledovanie ohrození menového systému SR zahŕňalo podľa správy predovšetkým odhaľovanie falšovania peňazí a cenných papierov, korupcie zamestnancov peňažných ústavov pri poskytovaní bankových úverov a pri obchodoch s cennými papiermi, podozrivých operácií na kapitálovom trhu a ďalších skutočnosti ohrozujúcich stabilitu slovenskej koruny a finančného sektora SR.

Krajský súd (KS) v Košiciach už vyhlásil konkurz na spoločnosť Horizont Slovakia a.s., ktorá ako prvá zatvorila svoje pobočky a prestala vyplácať vklady občanov. V deň podania správy predbežného správcu konkurznej podstaty prevýšili záväzky spoločnosti po lehote splatnosti 1,34 mld. Sk. O vyhlásení konkurzu na BMG Invest s.r.o. zatiaľ súd nerozhodol, nakoľko bola podaná nová námietka zaujatosti proti sudcom KS. Košický KS vymenoval aj predbežného správcu konkurznej podstaty spoločnosti AGW, ktorá sa ako jedna z nebankových inštitúcií dostala do problémov po tom, ako svoje pobočky uzavreli Horizont Slovakia a BMG Invest. Výnosy a istiny prestali začiatkom roka vyplácať aj pobočky BDV družstva a SaS, na ktorú bol vyhlásený konkurz nedávno.

Bankový dohľad Národnej banky Slovenska (NBS) zaviedol nútenú správu v Devín banke 24. augusta 2001. Dôvodom bola neschopnosť manažmentu zabezpečiť vysporiadanie časti pohľadávky SR voči Ruskej federácii spolu s neschopnosťou akcionárov a manažmentu zabezpečiť zvýšenie základného imania. Pod zavedenie nútenej správy sa priamo podpísali aj pretrvávajúce nezdravé praktiky v Devín banke pri výkone bankových činností a neukončenie súdneho sporu banky so štátom. Za neschopnú vyplácať vklady ju NBS vyhlásila 21. septembra 2001. Sudca Krajského súdu v Bratislave na Devín banku vyhlásil konkurz 28. septembra 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS