ČLÁNOK
Sipox Holding odmieta účelovo pospájané informácie
1. augusta 2002

Spoločnosť Sipox Holding a.s. s pobúrením prijala správu, ktorá ako“mediálna bomba“ zaujala dominantné miesto v spravodajstve takmer všetkých slovenských médií. Ako sa uvádza v oficiálnom stanovisku Predstavenstva spoločnosti, ktoré agentúre SITA poskytol jeho člen Jozef Majský mladší, spoločnosť dôrazne odmieta účelovo pospájané neoverené a nepreskúmané informácie, z ktorých sa komentátori usilujú vytvoriť ďalšiu kauzu vážne ohrozujúcu povesť vrcholových predstaviteľov Sipox Holding. Domnienka o zmarení uspokojenia veriteľa a obvinenia z trestnej činnosti zverejnené bez preukázateľných súvislostí a z toho vyplývajúce konštrukcie komentátorov v médiách podľa predstavenstva poškodili obchodné meno spoločnosti i povesť jej vrcholových predstaviteľov. Sipox Holding protestuje proti takémuto diskriminačnému postupu.

K zverejneným faktom sa uvádza, že spôsob konania a podpisovania za akciovú spoločnosť jej prezidentom, na základe plnej moci od predstavenstva, je všeobecne známy z výpisu z obchodného registra od jej vzniku a je v súlade so stanovami. Spoločnosť tento spôsob využívala v obchodnom styku od roku 1995. „Nepeňažný vklad do spoločnosti Istrokommerz neznamená odstránenie majetku na úkor veriteľa, ale legálnu kapitálovú operáciu v súlade s obchodným zákonníkom, schválenú príslušným súdom“, tvrdí sa v stanovisku. Ako dodáva, hodnotu tohto nepeňažného vkladu preverili a potvrdili v súlade so zákonom dve nezávislé znalecké organizácie akreditované na Ministerstve spravodlivosti SR. Týmto vkladom Sipox Holding zvýšil základné imanie v spoločnosti Istrokommerz a zaplatil ním svoj obchodný podiel, takže namiesto nepeňažných častí aktív získal aktíva finančné. „V žiadnom prípade takto nedošlo k zmenšeniu majetku Sipox Holding, keďže sa zmenila len jeho štruktúra. To znamená, že v tomto prípade nedošlo k poškodeniu žiadneho veriteľa“, vysvetľuje sa v stanovisku.

Podľa neho registrový súd v týchto prípadoch zverejňuje svoje rozhodnutie v Obchodnom vestníku, takže všetci veritelia, vrátane Fondu národného majetku SR (FNM), mali o tejto kapitálovej operácii objektívnu informáciu od roku 1998. Jej realizáciu podľa predstavenstva spoločnosti potvrdili valné zhromaždenia majiteľov oboch spoločností a tieto rozhodnutia osvedčil notár. Uvedené skutočnosti dokumentujú listiny uložené na registrovom súde. Spojenie tejto operácie z roku 1998 so zmluvou s FNM z roku 1993 spoločnosť Sipox Holding odmieta ako nepreukázateľný fakt, na základe ktorého sa pred začatím vyšetrovania a dokonca pred doručením oznámenia o ňom neoprávnene kriminalizujú členov rodiny Majských v predvolebnom období.

Samotná zmluva s FNM, ktorou Sipox Holding nekúpil VAB Bánovce, teda majetok tohto štátneho podniku, ale iba zostatkový balík akcií, ktorý nebol predaný v kupónovej privatizácii, je predmetom súdneho sporu. Len súd môže určiť správny výklad zmluvy, píše sa v stanovisku. Vzhľadom na to tvrdí, že neexistuje žiadny záväzok spoločnosti Sipox Holding voči FNM a z toho dôvodu nemohlo ani dôjsť k ukráteniu fondu, ako údajného veriteľa, do ktorej pozície sa štylizuje. Tvrdenia hovorkyne FNM pre médiá sú podľa stanoviska spoločnosti Sipox Holding zjavne neprofesionálne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS