ČLÁNOK
Siete tretej generácie na Slovensku okolo 2003
14. novembra 2000

Tento systém by mal ako nástupca terajšej siete sprístupniť multimediálne aplikácie, ako sú video, animácie, či navigačné systémy hlavne pomocou vyššej prenosovej rýchlosti (až 200-krát oproti GSM) a výhodnému spoplatňovaniu, ktoré „ráta“ len objem, nie minutáž prenášaných dát. S takýmto rozšírením možností mobilného internetu bude môcť táto technológia konkurovať i „pevným“ pripojeniam. Ako sa ukázalo v západných krajinách, predaj licencií môže štátu vyniesť pekné peniaze. Napríklad vo Veľkej Británii štát predajom 5 licencií v aukcii zinkasoval vyše 22 miliárd libier.

Na Slovensku je však problém – frekvenčné pásma 1900 – 2170 MHz, ktoré sú potrebné na prevádzku siete sú momentálne držané armádou a káblovými spoločnosťami. Aby sa teda mohla u nás rozbehnúť komerčná prevádzka, armáda by musela prerobiť svoje zariadenia na iný komunikačný systém, čo prirodzene predstavuje veľké výdavky z jej strany. Samotný predaj licencií ešte nie je doriešený. V princípe sa používajú dva spôsoby – Aukcia a tzv. súťaž krásy. Prvý prípad znamená pre štát väčší príjem, nakoľko o udelení či neudelení licencie rozhoduje množstvo peňazí, ktoré je operátor ochotný ponúknuť. V druhej z možností štát len stanoví podmienky a víťazom je každý, kto ich dokáže splniť. To je však pre štát finančne omnoho nevýhodnejšie. O spôsobe, ktorý by mal byť použitý u nás sa stále diskutuje, pričom sa zvažujú plusy a mínusy väčšieho okamžitého príjmu do štátnej pokladnice a perspektívne nižšie poplatky za služby, avšak za cenu nižšej predajnej sumy. Rozhodnutie sa očakáva najskôr v polovici roku 2001, pričom samotný predaj by mal prebehnúť okolo roku 2002. Ďalší postup závisí už len od armády, ktorá by na výmenu svojich zariadení mohla použiť výťažok z aukcie, resp. „súťaže krásy“. Teda začatie komerčného využívania sa rysuje na rok 2003.

Keďže Ministerstvo Dopravy, Pôšt a Telekomunikácií ráta s uvedením tretieho mobilného operátora, ktorý by mal spolu s terajšími dvoma dostať licenciu, môžeme očakávať celkové skvalitnenie a hlavne zlacnenie služieb na našom trhu mobilných komunikácií, ako to vidno u našich západných susedov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS