ČLÁNOK
Siemens ponúka systém štátnej pokladnice za 1 mld. Sk
30. júla 2001

Siemens Business Services Austria predložil Ministerstvu financií SR (MF SR) projekt na dodávku informačného systému štátnej pokladnice v hodnote približne 1 mld. Sk bez dane z pridanej hodnoty. „Náklady na projekt všetkých troch uchádzačov sa odlišujú v rozmedzí približne piatich percent,“ povedal senior account manažér spoločnosti Emil Fitoš.

Spoločnosť Siemens zatiaľ reorganizovala pomocou softvérového balíka rozpočtové účtovníctvo v Rakúsku. Rakúske Spolkové ministerstvo financií pri celkových nákladoch 976 mil. ATS (3,026 mld. Sk) vyčíslilo čisté ročné výnosy z projektu na 450 mil. ATS, čo je približne 1,395 mld. Sk. Okrem toho spoločnosť participovala aj na informačnom systéme štátnej pokladnice v Chorvátsku. „Systém, ktorý Siemens ponúkol MF SR, však nie je tak rozsiahly a integrovaný ako ten, ktorý v súčasnosti zavádza rakúske ministerstvo financií,“ povedal E. Fitoš. Cieľom viacročného projektu na Slovensku je vylepšiť rozpočtový cyklus, sprehľadniť spracovanie faktúr, tok platieb a vedenie účtov.

Siemens by za prvých 14 mesiacov chcel na systém napojiť približne 3000 účtovných jednotiek verejnej správy. Ide pritom o subjekty, ktoré hospodária s prostriedkami štátneho rozpočtu vrátane sociálnych fondov, zdravotných poisťovní a privatizačných fondov. V druhej fáze by sa do systému zaradili aj organizácie samosprávy, čím sa počet klientov štátnej pokladnice zvýši približne na 6 až 7 tisíc účtovných jednotiek.

Projekt sa financuje prostredníctvom programu Phare v objeme 160 mil. Sk a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Ten vyčlenil na tento účel v tomto roku 470 mil. Sk. Zvyšná časť finančných prostriedkov by sa mala získať zo zdrojov budúcoročného štátneho rozpočtu.

Verejnej obchodnej súťaže sa okrem Siemensu zúčastnili aj spoločnosti IBM Slovensko a Hewlett Packard Austria. Do konca júla má byť známy víťaz na dodávku informačného systému projektu štátnej pokladnice a zmluva by sa mala podpísať do septembra tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS