ČLÁNOK
Šesť štátnych firiem zakladá Energotel
14. februára 2001

Vláda schválila materiál Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) o založení telekomunikačnej spoločnosti Energotel. Uskutočnila tak prvý významný krok smerom k liberalizácii slovenského telekomunikačného trhu a súčasne odštartovala proces založenia konkurencie pre monopolného telekomunikačného operátora, Slovenské telekomunikácie. Spoločnosť Energotel by mala vzniknúť do 1. marca 2001.

Nového operátora vytvorí šesť energetických podnikov v SR, Slovenské elektrárne, Transpetrol, Západoslovenské, Stredoslovenské a Východoslovenské energetické závody a Slovenský plynárenský priemysel.

Šiesti akcionári novej spoločnosti by mali mať rovnaký akcionársky podiel na celkovom základnom imaní Energotelu vo výške 66 mil. Sk a získajú ho navýšením základného imania súčasného podniku Transtel, dcérskej spoločnosti Transpetrolu. Jednotlivé podniky tak do Energotelu vložia peňažný vklad 11 mil. Sk. Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR by malo do konca marca predložiť do vlády žiadosť na udelenie výnimky pre štátne podniky na vklad majetku do novej spoločnosti. Neskôr sa uvažuje aj so vstupom zahraničného kapitálu do Energotelu.

V súčasnej dobe majú energetické podniky sieť takmer 5000 km optických vlákien rozložených po celom území SR. Do Energotelu budú začlenené optické vlákna, u ktorých energetické podniky nepreukážu potrebu pre vlastné účely. Úseky, kde nie je k dispozícii optické vedenie, by mal Energotel dobudovať v tomto roku tak, aby boli dostupné všetky okresné mestá a aby bola zabezpečená dostatočná prenosová kapacita.

V prvých mesiacoch svojho pôsobenia spoločnosť zamestná 10 až 20 pracovníkov, pričom strednodobý cieľový stav je okolo 150 zamestnancov. Po dobudovaní spoločnosti na alternatívneho operátora by mal počet pracovníkov narásť na 500 osôb. Podľa MH by mal Energotel vytvoriť konkurenčné prostredie, poskytovať tranzitné služby v oblasti dátových prenosov, poskytovať služby školstvu, zdravotníctvu a to formou sponzorstva alebo na báze najlepších cien. Nová spoločnosť bude vybudovaná tak, aby mohla v plnej miere uspokojovať telekomunikačné potreby štátu, siete Govnet.

Vo využívaní telekomunikačných sietí energetických firiem Slovensko výrazne zaostáva za inými krajinami. Ruhrgas a ďalšie plynárenské firmy v Nemecku vytvorili spoločný podnik Gasline, ktorý sa zameriava na stavby optických sietí a prenájom optických vlákien telekomunikačným firmám. Talianska firma SNAM vložila svoju telekomunikačnú divíziu do spoločného podniku Albacom s British Telecom a Banca di Lavoro. Nemecká energetická firma RWE založila spolu s koncernom Veba telekomunikačnú firmu Ottelo. Nemecké železnice Deutsche Bundesbahn vložili svoju telekomunikačnú infraštruktúru do joint venture s firmou Mannesmann.

Ministerstvo hospodárstva vypracovalo materiál na vytvorenie telekomunikačnej spoločnosti v súlade s procesom transformácie, privatizácie a liberalizácie v energetike, ako aj v súlade s odporúčaniami Európskej únie. Jedným z cieľov vytvorenia novej spoločnosti je zamedzenie krížových dotácií v energetike, druhým zhodnotenie investícií do telekomunikačného podnikania v energetike a tretím vytvorenie konkurenčného prostredia v oblasti prenosových kapacít.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS