ČLÁNOK
SES vykázali v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 1996 stratu 423,16 mil. Sk
12. augusta 1997

SES vykázali v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 1996 stratu 423,16 mil. Sk. A.s. bez dcérskych spoločností zaznamenala ku koncu minulého roku účtovnú stratu 344,81 mil. Sk. Účtovná strata bola spôsobená tvorbou opravných položiek rezerv. Pripočítaním nákladov, ktoré v zmysle zákona nie sú výdavkami, hospodársky výsledok dosiahol daňový základ 31,06 mil. Sk. Daňový základ sa použije na umorenie straty roku 1995. Celkový obrat spoločnosti (výnosy) boli 3,19 mld Sk. Tržby za vlastné výkony boli 1,82 mld Sk pri celkových nákladoch 3,13 mld Sk. Vývoj finančnej situácie bol v minulom roku v SES ovplyvnený druhotnou platobnou neschopnosťou. Bola spôsobená neplatením zo strany odberateľov podniku, objem úverov bol ku koncu minulého roku 624,12 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS