ČLÁNOK
SES uzavreli 1. polrok so ziskom 31,5 mil. Sk
2. augusta 1999

Slovenské energetické strojárne, a.s., (SES) Tlmače uzavreli 1. polrok tohto roka s nekonsolidovaným ziskom 31,485 mil. Sk. Podľa oficiálnych údajov to predstavuje rast oproti minulému roku o 28,2 %. Na dosiahnutom hospodárskom výsledku sa podieľal hospodársky výsledok za bežnú činnosť vo výške 31,847 mil. Sk a mimoriadna strata v objeme 362 tis. Sk. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb dosiahli 1,95 mld. Sk, v porovnaní s vlaňajšími 1,686 mld. Sk to znamená 15,6-percentný nárast.
Základné imanie presahuje 1, 565 mld. Sk, zostalo teda na úrovni predchádzajúceho roka. Cudzie zdroje dosiahli objem viac ako 2,561 mld. Sk, bol zaznamenaný medziročný nárast o 9,3 %. Spoločnosť znížila objem bankových úverov a výpomocí o 5,4 % na úroveň 345,8 mil. Sk. Úverová zaťaženosť k ultimu júna dosiahla 31,8 % a celková zaťaženosť 47,3 %. Na celkových aktívach 4, 952 mld. Sk sa obežné aktíva podieľali takmer 70 %.
SES, a.s., Tlmače vznikli v roku 1992. Dovtedy boli súčasťou koncernu Škoda Plzeň. SES realizujú výrobu, opravy a rekonštrukcie energetických zariadení najmä pre elektrárne, presadili aj v oblasti fluidných kotlov používaných v paroplynových cykloch a kogeneračných jednotkách. Ďalšie obchodné aktivity smerujú na oblasť dodávok aparátov pre chemický, petrochemický a plynárenský priemysel. Skupinu podnikov SES tvorí spolu 12 dcérskych spoločností, ktorých zakladateľom je SES, a.s. V máji tohto roka dokončili SES rekonštrukciu Teplárne Malešice v Českej republike a v júli získali kontrakt na výstavbu fluidného kotla pre Moravské Teplárne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS