ČLÁNOK
SES Tlmače za prvý štvrťrok so ziskom takmer 15 mil. Sk
6. mája 1999

Prvý štvrťrok 1999 uzavreli Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače (SES) s nekonsolidovaným ziskom 14,95 mil. Sk. Výroba za tri mesiace predstavuje 781,9 mil. Sk, tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 526,5 mil. Sk. Prevádzkový zisk vo výške necelých 45 mil. Sk zredukovala strata z finančných operácií 29,8 mil. Sk.
Na celkových aktívach SES Tlmače 5,96 mld. Sk sa obežné aktíva podieľajú tromi štvrtinami. Firma neeviduje žiadne dlhodobé pohľadávky, krátkodobé predstavujú 3,522 mld. Sk. Pri vlastnom imaní 1,068 mld. Sk dosahujú cudzie zdroje podniku 2,997 mld. Sk, z toho 500 mil. Sk sú emitované dlhopisy. Spoločnosť čerpá bankové úvery a výpomoci vo výške 585,9 mil. Sk, z toho 225,8 mil. Sk vo forme dlhodobých bankových úverov. Celková zadlženosť SES Tlmače predstavuje k ultimu marca 50,3 %, úverová zaťaženosť 54,9 %.
Zoskupenie spoločností SES Tlmače uzatvorilo rok 1998 s hospodárskym výsledkom pred zdanením vo výške 55,7 mil. Sk pri celkových výnosoch 8,6 mld. Sk a nákladoch 8,5 mld. Sk. Tržby dosiahli 3,3 mld. Sk, čo znamená 22 % prekročenie plánovanej hodnoty 2,7 mld. Sk. Samotná akciová spoločnosť SES Tlmače eviduje pritom hrubý zisk 72,4 mil. Sk. Po zohľadnení pripočítateľných a odpočítateľných položiek vznikla podniku možnosť umoriť stratu z roku 1995 vo výške 61,8 mil. Sk. Napriek tomu, že SES Tlmače sú jednou z mála ziskových strojárskych firiem na Slovensku, sa ich akcie naposledy obchodovali na burzovom parkete za pomerne nízku cenu 130 Sk, na trhu RM-Systému dosiahli ešte nižší kurz 110 Sk.
SES, a.s., Tlmače vznikli v roku 1992. Dovtedy boli súčasťou koncernu Škoda Plzeň. SES realizujú výrobu, opravy a rekonštrukcie energetických zariadení najmä pre elektrárne, presadili aj v oblasti fluidných kotlov používaných v paroplynových cykloch a kogeneračných jednotkách. Ďalšie obchodné aktivity smerujú na oblasť dodávok aparátov pre chemický, petrochemický a plynárenské priemysel. S 4 255 zamestnancami sú SES Tlmače najväčšou výrobnou spoločnosťou v Nitrianskom kraji. Skupinu podnikov SES tvorí spolu 12 dcérskych spoločností, ktorých zakladateľom je SES, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS