ČLÁNOK
SES Tlmače dosiahli za prvý štvrťrok zisk 17 mil. Sk
27. apríla 2000

Slovenské energetické strojárne, a.s., (SES) Tlmače dosiahli v prvom štvrťroku 2000 tržby 379 mil. Sk a zisk pred zdanením 17 mil. Sk. Ku koncu predchádzajúceho roku zaevidovala táto spoločnosť hospodársky výsledok pred zdanením 41,74 mil. Sk pri tržbách vo výške 3,45 mld. Sk.
Bilančná suma spoločnosti v porovnaní s 31. decembrom 1999 poklesla o 190,5 mil. Sk na 4,397 mld. Sk. Finančné investície nepatrne poklesli o 110 tis. Sk na 403,3 mil. Sk. Obežné aktíva poklesli o 175 mil. Sk na 2,99 mld. Sk, zásoby naopak stúpli o 162,5 mil. Sk na 578,8 mil. Sk. Krátkodobé pohľadávky spoločnosti v porovnaní s koncom minulého roka klesli o 309,1 mil. Sk na 2,26 mld. Sk, dlhodobé pohľadávky spoločnosť neevidovala. Krátkodobé záväzky spoločnosti poklesli o 66,3 mil. Sk na 1,472 mld. Sk, dlhodobé záväzky ostali na nezmenenej hodnote 499,5 mil. Sk. Bankové úvery a výpomoci predstavovali hodnotu 378,3 mil. Sk.
SES Tlmače vznikli v roku 1992. Dovtedy boli súčasťou koncernu Škoda Plzeň. Najväčším akcionárom SES, a.s., je SES Trading, a. s., ING Barings Securities Slovakia o.c.p., a. s. a Royal Trust Corporation of Canada. Spolu má spoločnosť 8 400 akcionárov, približne 20 % jej základného imania vlastnia fyzické osoby.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS