ČLÁNOK
SES Tlmače dodajú do Číny kotly na spaľovanie
28. januára 2002

Na základe kontraktu na dodávku dvoch blokov čínskej elektrárne Shen Tou s jednotkovým výkonom 500 MW s čínskou spoločnosťou CETIC Peking zabezpečí spoločnosť SES Tlmače dodávku kotolní s príslušenstvom. Celkový objem dodávky SES, vrátane subdodávok, služieb a výroby zabezpečenej v Číne predstavuje podľa riaditeľa marketingovej komunikácie SES Viliama Petráša približne 4 mld. Sk.

Do predmetu dodávky SES patrí spracovanie projektu, výrobnej dokumentácie, zaistenie subdodávok, ako aj výroba, skúšky zariadení a ich doprava. Kontrakt vstúpil do platnosti 20. decembra minulého roka. SES dodá dva kotly na spaľovanie čierneho uhlia, každý s výkonom 1650 t/h. Spoločnosť výrobne zabezpečí najmä tlakový systém kotlov a ďalších rozhodujúcich zariadení. Časť subdodávok zabezpečujú českí partneri, pričom domáce čínske firmy zodpovedajú za výrobu niektorých netlakových častí. V SES sa podľa Petráša začali technické prípravné práce. Dodávky by sa mali realizovať od septembra, pričom ukončené by mali byť do 26 mesiacov pre prvý blok elektrárne. Dodávky pre druhý blok majú byť ukončené s päťmesačným odstupom.

Financovanie projektu sa realizuje formou exportného odberateľského úveru, ktorý poskytne Česká exportná banka (ČEB), a.s., Praha čínskej banke Bank of China, Peking. Exportný odberateľský úver je poistený v českej Exportnej garančnej a poisťovacej spoločnosti, a.s., Praha, pričom na zavŕšení obchodných rokovaní sa podľa Petráša významne podieľala slovenská Eximbanka. Eximbanka sa bude svojimi protizárukami v prospech ČEB do výšky slovenského podielu zúčastňovať na krytí akontačnej a výkonovej záruky, ktoré ČEB vystaví voči čínskemu partnerovi.

Ako Petráš dodal, u takéhoto typu investičných projektov sa nedosahuje vysoká rentabilita. Súčasná cena podľa neho pre dodávateľov zabezpečuje primeranú výšku zisku, dôležitým momentom je však získanie referencií na čínskom trhu. Konzorcium ,ktoré bude projekt realizovať okrem SES Tlmače, a.s., zahŕňa aj spoločnosti Škodaexport, a.s., Praha, Škoda, a.s., Praha, ako aj Škoda Energo, s.r.o., Plzeň.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS