ČLÁNOK
Sektor IT v strednej Európe vzrastie, ak sa eliminuje softvérové pirátstvo
4. apríla 2003

Sektor informacných technológií (IT) v regióne strednej a východnej Európy (SVE) by mohol v priebehu štyroch rokov vzrást takmer na dvojnásobok svojej súcasnej velkosti a vytvorit velké množstvo pracovných príležitostí, ak sa podarí eliminovat rozšírené softvérové pirátstvo. Vyplýva to zo štúdie, ktorú vypracovala spolocnost na výskum trhu IDC.

IDC vo svojej štúdii informovala, že pokles miery softvérového pirátstva o 10 percentuálnych bodov by pomohol sektoru IT v Bulharsku, Chorvátsku, Ceskej republike, Madarsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku a na Ukrajine expandovat do roku 2006 o 83 % na úroven 26 mld. USD. Východná Európa vedie z celosvetového hladiska s najvyššou mierou softvérového pirátstva 67 %, uvádza IDC. Ak by sa táto miera nezmenila, sektor IT v sledovanom regióne by do roku 2006 vzrástol podla odhadov IDC iba o 57 %. Znamenalo by to iba slabú akceleráciu oproti miere rastu 46 %, zaznamenanej v období medzi rokmi 1996 a 2001.

Spolocnost IDC uviedla, že pokles miery softvérového pirátstva o 10 percentuálnych bodov by ekonomike regiónu prinieslo 11,2 mld. USD, pomohlo by vytvorit takmer 50 tis. pracovných miest a zvýšilo by danové príjmy krajín regiónu o viac ako 800 mil. USD. Sektor IT v regióne SVE prináša v súcasnosti regionálnej ekonomike 14 mld. USD rocne, zamestnáva 350 tis. ludí a prispieva do štátnych rozpoctov vo forme danových príjmov sumou viac ako 3 mld. USD rocne, dodáva IDC.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS