ČLÁNOK
Šéf Slovenských telekomunikácií odstúpil
22. mája 2000

Šéf Slovenských telekomunikácií, a.s. (ST) Emil Hubinák odstupuje z funkcie generálneho riaditeľa. Požiadal o to na mimoriadnom zasadnutí predstavenstva. Predstavenstvo jeho žiadosti vyhovelo a požiadalo ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia ST, ktorého hlavným bodom programu bude jeho odvolanie z postu predsedu predstavenstva ST, EuroTelu, člena dozornej rady Poštovej banky a spoločnosti Edivan. Hubinák požiadal tiež o uvoľnenie z postu člena medzirezortnej komisie na výber strategického partnera pre ST. Na valnom zhromaždení Poštovej banky sa zúčastní vedúci úradu ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) Peter Klučka. Je zároveň splnomocnený hlasovať vo veci zvýšenia základného imania Poštovej banky. V zmysle rozhodnutia MDPT sú Slovenské telekomunikácie pripravené zvýšiť základné imanie banky. Oficiálna správa spoločnosti neobsahuje dôvody rozhodnutia šéfa Slovenských telekomunikácií, ktoré sa momentálne pripravujú na skorú privatizáciu svojho 51-percentného podielu. Odstúpenie E. Hubináka z jeho funkcií však môže byť spojené s pripravovaným zvyšovaním základného imania v Poštovej banke. Hubinák je známy odmietavým postojom k zvyšovaniu imania v Poštovej banke Slovenskými telekomunikáciami, keďže akcionársku štruktúru v banke považoval za neprehľadnú. ST vlastnia v banke v súčasnosti približne 25 % akcií. Predstavitelia ministerstva dopravy pritom uviedli, že štát zvýši základné imanie aj s vedomím, že to môže mať negatívny dopad na privatizáciu ST. Prínosy záchrany banky totiž podľa ich vyjadrení prekračujú prípadné zníženie výnosu z privatizácie telekomunikácií. Privatizácia ST by mala byť ukončená v polovici tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS