ČLÁNOK
Sedliacky rozum namiesto teórií
11. októbra 2002

Základná chyba investorov je nerozlišovanie medzi investíciou a špekuláciou.. Investori si často myslia, že investujú, ale v skutočnosti to tak nie je. Špekulácie nie sú neetické, nemorálne ani nelegálne. Kto chce špekulovať a vie, čo robí, nech sa páči. Problém je v neúmyselných a nevedomých špekuláciách, ktorých by sme sa mali strániť.

Slabé rozloženie rizika

Kupovať trh ako celok je veľmi špekulatívne. Namiesto toho by sme mali kupovať jednotlivé tituly, čím diverzifikujeme (rozkladáme) riziko. Na nich totiž môžeme aplikovať dva základné princípy – margin of safety a diverzifikáciu.

Čo je to margin of safety? Je to bezpečnostný vankúš. Ak nájdeme akciu, o ktorej si myslíme, že je o 50 % podhodnotená, a kúpime ju, museli by sme sa spliesť o viac ako 50 %, aby sme prerobili. Princíp sa však nedá aplikovať na celý trh. Len veľmi ťažko nájdeme trh, ktorý je tak hlboko podhodnotený.

A ako je to s diverzifikáciou? Keď kúpime celý trh, rozložíme riziko. Pohyb jednej akcie bude mať len minimálny dosah na hodnotu našej investície. To je v poriadku. Problémom ostáva, že samotná investícia do trhu ako celku je špekulatívna. Nikdy sa nám nepodarí diverzifikovať medzi niekoľkými, pretože nenájdeme viac trhov výrazne podhodnotených.

Stávka na budúci rast

Investori sa rozhodujú aj na základe budúcich očakávaných ziskov. Rozhodnutie automaticky obsahuje špekuláciu, pretože budúcnosť je neistá. Navyše, krátkodobé odhady ziskov sú na trhu všeobecným vlastníctvom a neprinášajú pridanú hodnotu. Dlhodobé odhady sú zaťažené veľkou chybou.

Investori často platia prehnané ceny za spoločnosti s rýchlo rastúcimi ziskami a neuvedomujú si, že nadpriemerný rast sa skôr alebo neskôr zastaví. Hoci budúcnosť zohráva dôležitú úlohu, pre investorov sú lepším indikátorom hodnoty minulé výsledky a súčasná cena aktív.

Podľahnutie davu

V histórii nájdeme množstvo príkladov davovej hystérie a omylov. Jedným z najkrajších je tulipánová mánia v Holandsku v 17. storočí. Ceny obyčajných cibuliek tulipánov boli neuveriteľne vysoké. Ľudia predávali celé domy, aby si mohli kúpiť jednu jedinú cibuľku tulipána. Bolo to šialené. Podobná davová mánia sa opakovala v druhej polovici 90. rokov 20. storočia, keď akcie internetových firiem vyleteli do obrovských výšok. Analytici slávnych spoločností sa predbiehali v tom, ako ospravedlniť tieto nezmyselné ceny. Netrvalo dlho a bublina spľasla. Zanechala za sebou dlhé rady zničených špekulantov, ktorí sa považovali za investorov. Ak má byť investičná stratégia úspešná, musí byť odlišná od tej, ktorú praktizujú davy. Pohyb v dave je spojený s emóciami a prináša zlé výsledky.

Dobrá spoločnosť nezaručí dobrú investíciu

Existuje veľa spoločností, ktoré prosperujú, sú ziskové a produkujú prvotriedne tovary alebo služby. To však vôbec neznamená, že ich akcie sú rovnako výbornou investíciou. Rozhodujúce je, za akú cenu sa obchodujú. Platí to aj naopak. Veľmi často môžu byť akcie neatraktívnych podnikov výbornými investíciami, lebo sú lacné. Možno práve preto, lebo investori na ne zabúdajú. Platí to aj v prípade celého trhu. Ak rastie hospodárstvo krajiny, ešte neznamená, že akciový trh je lacný a poskytuje dobrú investíciu ako celok.

V zajatí cien akcií

Snažte sa za akciami vidieť konkrétne podnikanie, v ktorom si kupujete podiel. Predstavte si, že kupujete podiel v obchodíku na rohu, ktorý patrí vášmu kamarátovi. Cenu, ktorú mu budete chcieť zaplatiť, vždy budete posudzovať podľa toho, aký veľký násobok účtovnej hodnoty a ročného zisku obchodu platíte. Nenechajte sa uniesť pohybom cien akcií. Vždy sa sústreďte na hodnotu spoločnosti, ktorej akcie vlastníte.

Moderná investičná teória sa v posledných desaťročiach v dôsledku jej vývinu stala veľmi náročnou na pochopenie a ešte náročnejšou na používanie. Mohlo by sa zdať, že investície sa zjednodušujú. Situácia však vedie k tomu, že investori sa vzďaľujú realite a prestávajú používať sedliacky rozum.

Priveľmi sofistikovaný prístup

Nenechajte sa zlákať zložitou matematikou, aby ste počítali hodnoty jednotlivých akcií. Investori, najmä tí sofistikovaní, sa často púšťajú do priveľmi komplikovaných výpočtov. Väčšinu energie a pozornosti venujú matematickému modelu a omnoho menej vstupným údajom a predpokladom. Prichádzajú k veľmi presným výsledkom založeným na nepresných predikciách. Na investície postačí základná aritmetika a všetky potrebné úvahy a výpočty môžete robiť z hlavy.

Autor Daniel Gladiš pracuje v ABN AMRO Asset Management


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS