ČLÁNOK
SE vydajú štátom zaručené dlhopisy v hodnote 2,9 mld. Sk
12. decembra 2001

Slovenské elektrárne (SE), a.s. vydajú 18. decembra sériu štátom zaručených dlhopisov v hodnote 2,9 mld. Sk. Elektrárne avizovali ich vydanie už dávnejšie s tým, že dlhopisy majú zabezpečiť časť prostriedkov na krytie úverovej služby. Prvý predaj dlhopisov sa uskutoční na základe neverejnej ponuky prostredníctvom administrátora emisie, ktorým je Slovenská sporiteľňa, a.s. Výsledky vydania dlhopisov zverejnia SE deň po emisii. Menovitá hodnota dlhopisu je 1 mil. Sk. Dlhopisy, ktoré sa vydávajú na doručiteľa, sú splatné v roku 2008. Vyplýva to z emisných podmienok zverejnených spoločnosťou.

Dlhopisy sa budú úročiť polročne prepočítavanou úrokovou sadzbou vo výške BRIBOR plus marža 0,65 % p.a. Výnosy sa budú vyplácať dva razy ročne, v júni a v decembri, výhradne v slovenských korunách. Menovitá hodnota sa splatí v decembri 2008.

SE požiadali Burzu cenných papierov v Bratislave (BCPB) o prijatie dlhopisov na trh kótovaných cenných papierov. V prípade ich akceptovania na BCPB sa stanú verejne obchodovateľnými cennými papiermi. Kým nebudú prijaté na kótovaný trh, bude sa s nimi obchodovať na voľnom trhu burzy.

Vzhľadom na pripravované rozdelenie elektrární na čisto výrobné nové elektrárne, Slovenskú energetickú prenosovú sústavu a Tepláreň Košice sa bude pre potreby emisných podmienok označovať za emitenta tiež subjekt, na ktorý prejde povinnosť splatiť výnosy a hodnotu dlhopisov.

Vydanie dlhopisov je súčasťou získavania zdrojov v sume približne 11 mld. Sk na krytie úverovej služby SE v tomto roku. Zvyšné prostriedky by elektrárne mali získať z bankových úverov. Výška cudzích zdrojov elektrární by mala v tomto roku dosiahnuť 91,3 mld. Sk, z čoho takmer 63 mld. Sk pripadá na bankové úvery.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS