ČLÁNOK
SDKÚ navrhuje postupné znižovanie daní a odvodov
14. mája 2001

Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ) pripravila návrh na zníženie daňového a odvodového zaťaženia v krátkodobom a strednodobom horizonte. Predstavil ho vicepremiér pre ekonomiku a člen SDKÚ Ivan Mikloš. Jeho cieľom má byť zníženie miery prerozdeľovania prostredníctvom štátu.

Strana navrhuje odstrániť diskrimináciu pri zdaňovaní fyzických osôb (FO), ktoré sú podnikateľmi, voči právnickým osobám (PO). Od 1 . januára 2002 preto odporúča zvýšiť odpočítateľnú položku na daňovníka na 40 tis. Sk, pravidelne valorizovať odpočítateľné položky, znížiť počet daňových pásem zo siedmych na tri až štyri a znížiť dolnú sadzbu dane z 12 na 11 % a hornú zo 42 na 40 %. K odstráneniu diskrimácie fyzických osôb – podnikateľov by malo prispieť opatrenie, na základe ktorého bude časť zisku FO určená na opätovné investovanie zdaňovaná rovnako ako u PO. SDKÚ chce nahradiť odpočítateľné položky na deti daňovými úvermi. Od daňovej povinnosti navrhuje odpočítať pre všetky skupiny daňovníkov na dieťa 3500 Sk a zvýhodniť tým nižšie príjmové skupiny.

Zámerom strany je znížiť daň z príjmov právnických osôb do roku 2006 na úroveň 18 %. Prvým krokom by bolo zníženie o 3 percentuálne body od začiatku budúceho roka na 26 %, a potom následne každý rok o ďalšie dva percentuálne body. „Okrem toho pripravujeme zmeny v odpisovej politike a zavedenie investičného úveru,“ povedal vicepremiér. Skrátiť odporúča dobu odpisovania strojov, zariadení a budov, ďalej umožniť zníženie daňového základu, prípadne aj povinnosti v nadväznosti na istú mieru investovania.

Súčasné odvodové zaťaženie považuje SDKÚ za neúmerné vysoké. Navrhuje každoročné zníženie odvodov podľa možností verejných financií. Široko zneužívané nemocenské dávky si podľa I. Mikloša rovnako vyžadujú úpravu. „Nemocenské dávky sú pri platoch do 9 tis. Sk vyššie ako mzdy. Navrhujeme preto, aby prvé dva týždne hradili nemocenské zamestnávatelia, “ povedal. Platby zamestnávateľov na nemocenské poistenie chce strana znížiť z 4,8 na 1,8 %, resp. 2 percentá. Ich celkové výdavky na tento účel budú napriek tomu podľa vicepremiéra nižšie ako doteraz.

Progresívnu daň z prevodu a prechodu nehnuteľností v rozpätí od 4 do 20 % odporúča SDKÚ nahradiť od začiatku roka 2002 iba jednou lineárnou sadzbou vo výške 5 %. Podľa I. Mikloša by to malo viesť podobne ako v susednom Česku k zvýšeniu výnosu z tejto dane.

Podpredseda vlády podotkol, že niektoré z uvedených odporúčaní SDKÚ obsahuje tiež návrh daňovej reformy ministerstva financií. Tou sa má v pondelok zaoberať Porada ekonomických ministrov. Návrh SDKÚ považuje I. Mikloš za politicky priechodný kompromis voči dvom variantom radikálneho znižovania, resp. neznižovania daňového a odvodového zaťaženia na Slovensku. „Nespôsobí rozvrat verejných financií, vytvorí reálny tlak na znižovanie verejných výdavkov a zvýši konkurencieschopnosť slovenských firiem,“ uzavrel.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS