ČLÁNOK
SCP zvažuje odvolanie proti rozhodnutiu NS
21. mája 2002

Stredisko cenných papierov SR, a.s. (SCP) zvažuje možnosť mimoriadnych opravných prostriedkov proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR (NS) o oprávnenosti päťmiliónovej pokuty, ktorú jej udelil Úrad pre finančný trh (ÚFT). Uviedla pre agentúru SITA generálna riaditeľka SCP Emília Palková. Rozhodnutie NS z 30. apríla však zatiaľ stredisku nebolo doručené. „Už niekoľko senátov NS totiž rozhodlo o tom, že podľa platnej právnej úpravy Úrad štátneho dozoru nad kapitálovým trhom (ÚŠDKT) nebol orgánom štátnej správy a nemal kompetencie štátneho orgánu. Jeho zamestnanci, ktorí v SCP vykonávali kontrolu, teda nemohli byť jej výkonom poverení, ale mohli byť len ku kontrole prizvaní. Podkladom k rozhodnutiu tak bol dôkaz získaný v rozpore so zákonom,“ uviedla Palková.

V apríli 1997 uskutočnil ÚŠDKT v stredisku kontrolu činnosti v období od roku 1995 do apríla 1997. Úrad zistil pri kontrole tri nedostatky. Stredisko podľa protokolu porušilo zákon o cenných papieroch, keď po uskutočnení obchodov cez RM-Systém Slovakia, a.s. (RM-S) nezasielalo výpisy z účtov ich majiteľom priamo, ale o zmenách na účtoch informoval na základe zmluvy RM-S. Druhým nedostatkom bolo, že SCP nezrušilo niektoré emisie cenných papierov len na základe oznámenia emitenta, ale vyžiadavalo si aj ďalšie dodatočné doklady. Podľa ÚŠDKT stredisko tiež neoprávnene pozastavilo práva nakladať s cennými papiermi na žiadosť exekútora na základe súdneho poverenia na výkon exekúcie. Správne konanie voči SCP začalo po prerokovaní protokolu v októbri 2000 a ÚFT mu udelil po prvostupňovom rozhodnutí pokutu vo výške 150 tis. Sk.

SCP sa proti prvostupňovému rozhodnutiu dozorného orgánu odvolalo. Rada ÚFT ako druhostupňový orgán 26. septembra 2001 vyhovela len námietke súvisiacej s pozastavením nakladania s cennými papiermi na žiadosť exekútorov. Rada však potvrdila, že SCP malo zasielať občanom výpisy a malo tiež zrušiť niektoré emisie cenných papierov len na základe žiadosti emitenta. Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca ÚFT Marek Kačmár, druhostupňový orgán ÚFT považoval porušenie zákona za veľmi závažné a preto na návrh osobitnej komisie zvýšil stredisku pokutu na 5 mil. Sk. Podľa Palkovej však v čase rozhodnutia rady boli všetky nedostatky uvedené v rozhodnutí už viac ako rok odstránené. SCP preto koncom minulého roka požiadala NS o preskúmanie zákonnosti sankčného rozhodnutia ÚFT.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS