ČLÁNOK
SCP vytvorilo za minulý rok zisk po zdanení 7,4 mil. Sk
5. júna 2001

Stredisko cenných papierov (SCP) SR malo minulý rok kladný tok hotovosti a nemuselo využívať vonkajšie zdroje financovania. Nezopakovali sa výpadky hotovosti z roku 1999.

Centrálny depozitár minulý rok vytvoril hospodársky výsledok po zdanení 7,4 mil. Sk. Priaznivému hospodáreniu napomohli nové emisie cenných papierov a obchodovanie s dlhopisom Fondu národného majetku SR. Tvrdí to predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka SCP Emília Palková.

Poznamenala,. že svetovým trendom na kapitálových trhoch je jeden depozitár. V budúcnosti Palková očakáva, že napríklad v Európskej únii, bude jediný depozitár. Účastníci kapitálového trhu v minulom roku nevyužili možnosť zvýšenia kapitálu strediska. V minulom roku stredisko ukončilo transformáciu svojich expozitúr, ktorá pozostávala z prechodu bývalých pracovníkov dodávateľských organizácií do jeho štruktúr a vybavenia expozitúr vlastnými zariadeniami.

V tomto roku bude stredisko uplatňovať reštrikčnú hospodársku politiku. V tomto roku plánuje upravenie služieb pre nové potreby kapitálového trhu. V tomto roku presunie SCP výpočtovú techniku do vlastných priestorov.

V tomto roku sa uvažuje o tom, že Stredisko cenných papierov opäť zvýši základné imanie. Tým by sa zmenila štruktúra jeho základného imania. Podľa niektorých hráčov na kapitálovom trhu o privatizáciu SCP prejavuje Rakúska kontrolná banka.

Stredisko cenných papierov SR vzniklo koncom roka 1992 na základe technológií Podniku výpočtovej techniky Bratislava. SCP registruje všetky cenné papiere, ktoré boli vydané ako verejne obchodovateľné. V podstate ide o všetky akcie, ktoré boli vydané v rámci kupónovej privatizácie a počas privatizácie formou priamych predajov. Stredisko cenných papierov je štátnou akciovou spoločnosťou, ktorej vlastníkom je Ministerstvo financií SR. Okrem registrácie cenných papierov vydaných v zaknihovanej a teda dematerializovanej podobe vedie evidenciu týchto cenných papierov. Stredisko cenných papierov SR spravuje majetkové účty majiteľov cenných papierov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS