ČLÁNOK
SCP vo veci darovania bezcenných akcií čaká na FNM
16. apríla 2002

Stredisko cenných papierov SR, a.s. (SCP), čaká na rozhodnutie výkonného výboru Fondu národného majetku SR (FNM), ktorý by mal určiť, akým spôsobom budú môcť majitelia akcií z prvej vlny kupónovej privatizácie darovať FNM svoje cenné papiere. „Fond pravdepodobne založí dcérsku spoločnosť, ktorá tieto akcie bude od občanov bezodplatne prijímať. Občania však budú musieť zachovať písomnú formu darovania prostredníctvom darovacej zmluvy,“ upozornila v pondelok generálna riaditeľka SCP Emília Palková. Podľa hovorkyne FNM Tatjany Lesajovej fond momentálne návrh SCP posudzuje po právnej stránke. Ako ďalej uviedla Lesajová, pri posudzovaní musí FNM do úvahy zobrať aj fakt, že Generálna prokuratúra SR podala začiatkom apríla na Úrad pre finančný trh protest vo veci neoprávneného fakturovania poplatkov SCP.

Podľa Palkovej bude SCP cenné papiere tých občanov, ktorí sa rozhodnú tzv. bezcenné akcie ponechať na svojich účtoch, evidovať bezplatne v stálej databáze. Túto databázu by stredisko malo viesť aj po získaní licencie centrálneho depozitára, avšak v tom čase už fyzickým osobám svoje služby priamo poskytovať nebude.

SCP doručilo Ministerstvu financií SR a na FNM návrh na riešenie problematiky vlastníctva akcií z prvej vlny kupónovej privatizácie. Podľa návrhu by fond mohol po získaní akcií od občanov posilniť vplyv v spoločnostiach a tým v budúcnosti zvýšiť výnos z predaja akcií. FNM by podľa návrhu mohol zvolať valné zhromaždenia týchto spoločností, ktorých predmetom by bolo stiahnutie nelikvidných akcií z obehu a zároveň zníženie základného imania spoločností. Tretím návrhom SCP je, aby FNM dcérsku spoločnosť, ktorá získa akcie od občanov, predal v budúcnosti ako celok.

„SCP je pripravené zabezpečiť efektívny technologický proces prevodu darovaných akcií,“ uviedla Palková. Pre FNM stredisko podľa nej ponúkne špeciálne služby, ktoré zabezpečia rýchly priebeh procesu pri nízkej administratívnej náročnosti a za špeciálnych cenových podmienok.

Podľa Palkovej SCP zatiaľ nebolo oficiálne informované o proteste generálnej prokuratúry, ktoré koncom marca dostal ÚFT vo veci neoprávneného fakturovania poplatkov v SCP. Prokuratúra namieta proti rozhodnutiu ÚFT, ktorým v minulom roku schválil stredisku nový cenník poplatkov. K cenníku SCP sa vyjadroval aj Protimonopolný úrad SR, ktorý ÚFT upozornil, že cenník SCP je v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže, a úrad by ho mal preto zrušiť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS