ČLÁNOK
SCP SR hospodárilo v minulý rok so stratou 25,4 mil. Sk
1. júla 2002

Akciová spoločnosť Stredisko cenných papierov SR, a.s. (SCP SR) ukončila rok 2001 so stratou po zdanení vo výške 25,4 mil. Sk. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo vo štvrtok, rozhodlo o vysporiadaní straty v plnej výške použitím prostriedkov rizikového fondu SCP SR. Agentúru SITA o tom informovala predsedníčka predstavenstva SCP RR Emília Palková.

Riadne VZ schválilo Výročnú správu SCP SR za rok 2001 a ročnú účtovnú závierku za rok 2001. VZ ďalej zobralo na vedomie Obchodný a finančný plán SCP SR na rok 2002 a v súlade s novým znením Obchodného zákonníka schválilo mandátne zmluvy o výkone funkcie členov orgánov SCP SR.

„Nakoľko Vláda Slovenskej republiky prijala svojím Uznesením č. 1117 spoločné zásady pre fungovanie spoločností so 100% majetkovou účasťou štátu, VZ schválilo nové stanovy, ktoré sú v súlade s vládnym uznesením, ako aj s novým znením Obchodného zákonníka,“ uviedla E. Palková.

VZ taktiež schválilo zmeny v personálnom obsadení dozornej rady, z ktorej odvolalo Janku Pohlovú a zvolilo za členov dozornej rady Stanislavu Fejfarovú a Katarínu Polávkovú. VZ určilo za predsedu dozornej rady SCP SR K. Polávkovú.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS