ČLÁNOK
SCP posiela faktúry na úhradu poplatkov za vedenie účtu
12. februára 2003

Stredisko cenných papierov SR (SCP), a.s., začalo v piatok 7. februára s rozposielaním faktúr na úhradu poplatku za vedenie cenných papierov (CP) na účte majiteľa za rok 2002. „Majitelia účtov s nenulovým zostatkom, t.j. minimálne s jedným CP na účte, ktorí faktúru ešte nedostali, ju dostanú najneskôr do konca februára,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa SCP Želmíra Habánová.

Poplatok za vedenie CP na účte majiteľa vyplýva z dodatku Cenníka služieb strediska, ktorý platí od 1. apríla 2001. Suma bez dane z pridanej hodnoty (DPH) je pre fyzické aj právnické osoby vypočítaná podľa priemerného denného objemu CP na účte v menovitej hodnote. „Tento objem sa rozdeľuje do jedenástich pásiem, a to od 50 tis. do 500 mil. Sk a viac,“ skonštatovala Habánová. Ako ďalej vysvetlila, znamená to, že ak má klient priemerný denný objem v menovitej hodnote CP do 50 tis. Sk, zaplatí ročný poplatok 40 Sk vrátane DPH. „Podľa predchádzajúceho roka predpokladáme, že väčšina klientov bude platiť najnižší poplatok, teda 40 Sk,“ podčiarkla Habánová.

Na faktúrach si stredisko účtuje 23-percentnú DPH a nie 20-percentnú sadzbu, ktorá platí v súčasnosti. „Dôvodom je určenie zdaniteľného plnenia, ktorým je v prípade služby za vedenie CP na účte majiteľa kalendárny rok 2002,“ vysvetlila Habánová. Nový zákon o DPH, ktorý ustanovuje nižšiu sadzbu, totiž platí od 1. januára 2003 a nevzťahuje sa na zdaniteľné plnenie za minulý rok. Pre tých klientov, ktorí majú voči stredisku nedoplatky za predchádzajúce roky, je povinnosť uhradiť ich do 1. mája tohto roku. „V opačnom prípade pristúpi stredisko k vymáhaniu nedoplatkov súdnou cestou,“ skonštatovala hovorkyňa. Informáciu o výške nedoplatkov môžu klienti získať na niektorej z expozitúr strediska v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach alebo prostredníctvom písomnej žiadosti.

„Pri úhrade nedoplatkov prostredníctvom poštovej poukážky je dôležité, aby klienti uviedli rodné číslo ako variabilný symbol na jednoznačné odlíšenie uhradenej platby,“ doplnila Habánová. Ako dodala, nemenej podstatné je uvedenie rokov, za ktoré klient nedoplatok uhrádza. V písomnej žiadosti o informáciu o výške nedoplatkov je nutné uviesť okrem mena a adresy aj rodné číslo. Stredisko posiela faktúry za vedenie CP na účte majiteľa posledný raz. „V dôsledku zmien, ktoré vyplývajú zo zákona o CP a investičných službách, ukončilo stredisko k 1. januáru 2003 spoplatňovanie vedenia CP na účte majiteľa,“ uzavrela Habánová.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS