ČLÁNOK
SCP mení spôsob výpočtu poplatkov za vedenie účtov
17. apríla 2001

Stredisko cenných papierov SR, a.s. (SCP) zmenilo spôsob výpočtu výšky poplatku za vedenie účtu majiteľa cenných papierov na rok 2001. Výpočet výšky poplatku je rozdelený na dve rozhodné obdobia, za prvý štvrťrok a zvyšok roka. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval Robert Lenčeš z SCP.

Výška poplatku za prvý štvrťrok 2001 sa vypočíta ako štvrtina z čiastky 56,90 Sk bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Suma vo výške 14,20 Sk a DPH vo výške 3,30 Sk sa vzťahuje na všetkých majiteľov účtov, ktorí mali aspoň jeden cenný papier k 31. marcu 2001 na svojom účte majiteľa cenných papierov.

Zvyšok poplatku tvorí poplatok za druhý až štvrtý štvrťrok 2001, ktorý sa vypočíta ako aritmetický priemer objemu cenných papierov v menovitej hodnote nachádzajúcich sa na účte majiteľa cenných papierov v rozhodnom období. Do výpočtov nebudú zahrnuté splatné emisie dlhopisov od dátumu, kedy bude príslušná emisia vyradená z obchodovania na verejnom trhu z dôvodu vyplácania istiny a výnosov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS