ČLÁNOK
Schôdzka veriteľov Dopravnej banky sa bude o týždeň opakovať
8. decembra 2000

Schôdzka veriteľov úpadcu Dopravnej banky neschválila veriteľský výbor, ani plán speňaženia konkurznej podstaty. Fond ochrany vkladov (FOV), ktorého pohľadávku 2,24 mld. Sk na prieskumnom pojednávaní správca konkurznej podstaty neuznal, sa na rokovaní veriteľov z rozhodnutia sudcu zúčastnil, avšak bez hlasovacieho práva. Fond pritom odmieta navrhovaný plán speňaženia.

Keďže FOV neúspešne požiadal o odročenie schôdzky, aby mohol súd rozhodnúť o jeho žalobe o uznaní pohľadávky, namietol zaujatosť správcu konkurznej podstaty Michala Chovanca aj sudcu Ľubomíra Gagu, čím dosiahol jej prerušenie. Vedenie však prebrala súdna tajomníčka. Plán speňaženia konkurznej podstaty však nezískal dostatočnú podporu veriteľov. Termín opakovanej schôdzky tajomníčka určila na 15. decembra, čo je podľa predsedu prezídia FOV Milana Horvátha priskoro.

Vedenie schôdzky veriteľov nepovažuje M. Horváth za obvyklé. Prihlasovanie a zaraďovanie pohľadávok sa totiž uskutočňovalo podľa znenia zákona platného do konca júla, ale zvolávanie a priebeh schôdze veriteľov už podľa novely, čo označil M. Horváth za chaotické. Avšak podľa M. Chovanca takýto postup novela zákona umožňuje.

Podľa M. Horvátha podobný postup, teda neuznanie pohľadávok FOV, by v prípade pádu veľkých bánk mohol privodiť pád finančného systému. Upozornil, že vedenie bánk by takto bolo zbavené zodpovednosti za výsledok hospodárenia. Pritom z príspevku 0,3 % ročne z objemu vkladov, ktorý banky odvádzajú do fondu, by sa tvorili rezervy „stovky rokov“. Preto FOV musí svoje vyčerpané zdroje obnovovať uplatnením pohľadávky. Pripomenul, že zákon o ochrane vkladov radí pohľadávku FOV do 3. triedy, pričom aj zákon o konkurze a vyrovnaní priamo spomína FOV. Podľa M. Chovanca bude záväzné až rozhodnutie nezávislého súdu v prípade avizovanej žaloby FOV.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS