ČLÁNOK
Schodok verejných financií neprekročí v budúcom roku 3,5 % HDP
14. decembra 2001

Poslanecký zbor vo štvrtok schválil zákon o štátnom rozpočte na rok 2002. Z prítomných 135 poslancov za návrh hlasovalo 81, proti bolo 46, zdržali sa 8 zákonodarcovia. Celkové príjmy sa rozpočtujú sumou 219,8 mld. Sk, celkové výdavky na budúci rok sa určujú sumou 257,8 mld. Sk. Rozpočtový schodok bol schválený v objeme 38 mld. Sk. Súhrnný schodok verejného rozpočtu poslanci schválili na úrovni 36,8 mld. Sk, čo znamená, že zostal na navrhovanej úrovni zodpovedajúcej 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Poslanci zvýšili príjmy štátneho rozpočtu približne o 949,2 mil. Sk a výdavky približne o 1,9 mld. Sk. Tým sa zvýšil plánovaný schodok štátneho rozpočtu z 37 mld. Sk na 38 mld. Sk.

Zmeny v rozpočtovaní príjmov aj výdavkov okrem iného ovplyvnilo aj zrušenie štátneho fondu životného prostredia, pričom poslanci navýšili príjmovú aj výdavkovú stranu kapitoly životného prostredia o 100 mil. Sk. Zmeny by mala priniesť v prípade schválenia parlamentom novela o spotrebnej dani z tabaku, ktorá by znamenala navýšenie príjmov o 850 mil. Sk. Tieto prostriedky chce ministerstvo financií použiť v kapitole všeobecná pokladničná správa na poskytovanie štátnej prémie v stavebnom sporení. Financie pre novovzniknuté samosprávne orgány na výkon prenesených kompetencií, ktoré na ne prešli zo štátnej správy, budú prevedené formou decentralizačnej dotácie z jednotlivých rozpočtových kapitol podľa delimitačných protokolov. Ich výška bude záležať od rozsahu prenesených pôsobností na jednotlivú obec a samosprávny kraj.

Zvýšenie výdavkov v rozpočte sa premietlo predovšetkým v kapitolách školstvo, zdravotníctvo, ministerstvo životného prostredia, ministerstvo kultúry a dopravy. Školstvo získalo navyše o viac ako 416 mil. Sk. Na rozvoj vysokých škôl, reformu týchto škôl a doktorandské štipendiá schválili poslanci 228 mil. Sk. Zdravotníctvo dostalo viac o 384 mil. Sk. Z týchto financií bude tvoriť transfer do zdravotných poisťovní 300 mil. Sk. Rezort vnútra nezískal navrhované zvýšenie o 1 mld. Sk. Poslanci tiež neschválili zvýšenie rozpočtu pre novozriadený Národný bezpečnostný úrad o viac ako 370 mil. Sk. Parlament neschválil ani 21 mil. Sk na kanceláriu nového ústavného inštitútu Súdnej rady SR. Úradu ombudsmana naopak parlament pridal 10 mil. Sk. Zvýšili sa aj rozpočty kapitol krajských úradov, Kancelárie Národnej rady SR a Tlačovej agentúry SR. Naopak, verejnoprávnemu Slovenskému rozhlasu (SRo) a Slovenskej televízii (STV) poslanci nezvýšili rozpočty.

Poslanci schválili aj zvýšenie vymeriavacieho základu pre platby štátu za svojich poistencov do zdravotných poisťovní zo súčasných 2 700 Sk na 2 750 Sk. Neprešiel návrh zvýšiť základ na 4 000 Sk a návrh klubu SDK zvýšiť vymeriavací základ až na 5 000 Sk. Národnému úradu práce sa vymeriavací základ na odvod za zdravotné poistenie zvýšil z 2 700 Sk na 3 540 Sk. Poslanecký zbor nepodporil ani pozmeňovací návrh Petra Tatára na zníženie výdavkovej časti rozpočtu o 15,5 mld. Sk.

Parlament nepodporil ani viaceré pozmeňovacie návrhy, ktoré žiadali zvýšiť schodok štátneho rozpočtu aj verejných financií na viac ako 52 mld. Sk, čo predstavuje podľa týchto návrhov reálny schodok rozpočtu a verejných financií. V týchto návrhoch sa k schodku 37 mld. Sk uvádzaného ministerstvom financií malo započítať aj 15 mld. Sk, ktoré tvoria budúcoročné náklady na reštrukturalizáciu finančného sektora.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS