ČLÁNOK
Schodok štátneho rozpočtu ku koncu júla dosiahol 3,7 mld. eur
3. augusta 2021

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla schodok vo výške 3,715 mld. eur. Hospodárenie štátneho rozpočtu sa medziročne zlepšilo o 118,1 mil. eur. Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 1,654 mld. eur a dosiahli 9,042 mld. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa podľa rezortu financií medziročne zvýšili o 1,536 mld. eur na 12,757 mld. eur.

Najväčším zdrojom príjmov štátu sú daňové príjmy. Tie medziročne stúpli o 1,328 mld. eur na 7,467 mld. eur. Pozitívny vývoj bol pri dani z pridanej hodnoty vo výške 682,7 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb 538 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb v objeme 50,8 mil. eur, pri spotrebných daniach v sume 50 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 35,2 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 29,6 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 4,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, to bol medziročný rast o 5,1 mil. eur.

V rámci výdavkov najväčšiu časť tvorila kategória ďalšie výdavky. Ich čerpanie medziročne vzrástlo o 1,764 mld. eur na 10,149 mld. eur. Výdavky na obsluhu štátneho dlhu klesli o 368,3 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ to bol nárast o 158 mil. eur, s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 43,3 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ stúpla o 8,8 mil. eur. Transfer Sociálnej poisťovni klesol o 69,9 mil. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS