ČLÁNOK
Schodok schválený v novele zákona o ŠR bude dodržaný
9. decembra 1998

Aj napriek jeho zvýšeniu v priebehu nasledujúcich dní o 2 mld. Sk jeho vývoj naznačuje, že by mal byť dodržaný schodok schválený v novele zákona o štátnom rozpočte na rok 1998. Na dnešnej tlačovej besede o tom informovala ministerka financií Brigita Schmögnerová. Ako ďalej uviedla, ministerstvo momentálne pracuje aj na príprave komplexných opatrení na stabilizáciu hospodárstva. „Všetky úvahy o tom, že po prijatí balíčka stabilizačných opatrení sa budú zvyšovať ceny elektrickej energie alebo ceny dopravného treba chápať iba ako rezortné návrhy, ktoré neprešli komplexným zosúladením,“ upozornila na margo úvah o následkoch prijatia jednotlivých opatrení. Aj ministerstvo financií SR podľa nej pripravilo rezortný návrh, v ktorom predkladá dve novely zákonov. Prvá novela sa týka zákona o spotrebných daniach z uhľovodíkových palív a mazív, kde ministerstvo navrhuje zvýšiť spotrebné dane z olovnatého a bezolovnatého benzínu, nafty a niektorých ďalších plynových olejov. K zvýšeniu by malo dôjsť v dvoch etapách a to k 1. januáru 1999 v prepočte na liter o 50 halierov a k 1. júnu 1999 v prepočte na jeden liter o ďalších 50 halierov. „Zvýšenie dane neznamená výrazné zvýšenie nákladov ani v poľnohospodárstve ani v doprave, keďže vývoj cien nafty ukazuje, že za posledných 11 mesiacov došlo k výraznému zníženiu cien nafty,“ zdôraznila. Druhým rezortným návrhom je novelizácia zákona o dani z príjmov. Tá je zatiaľ podľa ministerky v neúplnej podobe. V novele nebudú osobitne zdaňované tantiémy, ale budú pripočítateľnou položkou ku všetkým ostatným príjmom. Týmto návrhom novely sa ruší možnosť poskytnutá privatizérom odpočítavať investície z kúpnej ceny z daňového základu. V tomto návrhu sa mení aj spôsob odpisovania dopravných prostriedkov, automobily bude možné odpisovať maximálne z čiastky 300 000 Sk. Návrh obsahuje aj ďalšie zmeny. „Novelizácia daňových pasiem je otázkou času, pričom už teraz existuje šesť alternatív,“ uviedla ministerka. Ministerstvo sa začalo veľmi aktívne zaoberať aj reštrukturalizáciou bankového sektora. Komisia vytvorená z poverenia vlády veľmi detailne analyzovala spolu s predstaviteľmi Svetovej banky, Európske banky pre obnovu a rozvoj, amerického ministerstva financií možnosti postupu pri reštrukturalizácii Investičnej a rozvojovej banky. Dve z týchto inštitúcii sa zaviazali v najbližšej dobe vypracovať projekty na ďalší postup. Ministerka zároveň informovala, že naplánovaný objem štátnych záruk na tento rok predstavuje 3,2 mld. Sk, z toho sa realizovali záruky v objeme 1,6 mld. Sk. Zároveň upozornila, že vláda nebude realizovať záruky za úvery Vodohospodárskej výstavby. Štátny tajomník Viliam Vaškovič zároveň informoval, že v kauze Transpetrol je ministerstvo pripravené prejaviť ústretovosť v smere úhrady pohľadávky súkromnej spoločnosti, ktorá si nárokovala na 34 % akcií Transpetrolu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS