ČLÁNOK
Schodok rozpočtu v októbri medziročne vyšší o 15,6 mld. Sk
5. novembra 2001

Hospodárenie slovenskej ústrednej vlády skončilo ku koncu októbra s deficitom 27,56 mld. Sk. Od konca septembra sa tak schodok štátneho rozpočtu prehĺbil takmer o 4,7 mld. Sk. V medziročnom porovnaní sa hospodárenie vlády zhoršilo o 15,6 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval hovorca Ministerstva financií SR Peter Papanek.

Októbrový schodok z bežného rozpočtového hospodárenia sa na celkovom vykázanom schodku podieľal 19,512 mld. Sk. Zostávajúca časť deficitu v objeme 8,048 mld. Sk súvisela s výdavkami štátu spojenými s reštrukturalizáciou bánk. Podľa informácií rezortu financií dosiahli celkové príjmy štátneho rozpočtu ku koncu októbra 169,63 mld. Sk, čo predstavuje plnenie celoročne plánovaných príjmov rozpočtu na úrovni 93,9 %. V prípade výdavkov, ktoré sa ustálili na úrovni 197,19 mld. Sk, toto plnenie predstavovalo 90,6 %.

Daňové príjmy štátneho rozpočtu predstavovali ku koncu októbra takmer 137,574 mld. Sk. Medziročne sa znížili takmer o 5 %, percento plnenia celoročne plánovaného objemu však v ich prípade dosiahlo 87 %. Rozhodujúci podiel na nich mali príjmy z dane z pridanej hodnoty, ktoré dosiahli takmer 61,396 mld. Sk, čím medziročne vzrástli o 8 %. Z celkovej hodnoty, ktorú štát plánuje na tejto nepriamej dani vybrať v tomto roku, sa do rozpočtu ku koncu októbra dostalo 94,5 %. Zo spotrebných daní mal štát ku koncu októbra príjmy na úrovni 23,537 mld. Sk a vykázal percento ich plnenia 81,9 %. Právnické osoby odviedli na daniach do štátnej kasy k ultimu októbra 17,695 mld. Sk, čím celoročne plánovanú úroveň splnili na 95 %. V prípade fyzických osôb bolo toto percento výrazne nižšie na úrovni necelých 80 % pri príjmoch z ich daní v objeme 22,068 mld. Sk. Rozpočtové príjmy z cla za desať mesiacov dosiahli 2,876 mld. Sk, na dovoznej prirážke štátna kasa získala iba 283 mil. Sk.

Nedaňové príjmy rozpočtu dosiahli v závere októbra 32,056 mld. Sk, ich celoročne plánovanú úroveň sa podarilo prekročiť dokonca o 42 %.

Na bežné výdavky štát do konca októbra vynaložil 180,338 mld. Sk, čo predstavuje 89 % celoročne predpokladanej úrovne. Kapitálové výdavky predstavovali 16,852 mld. Sk. Obe sféry výdavkov sa medziročne mierne zvýšili.

Na tento rok ráta zákon o štátnom rozpočte s celoročnou výškou schodku na úrovni 37,2 mld. Sk. Skutočný schodok vykázaný za obdobie desiatich mesiacov tak dosiahol 74,1 % tejto predpokladanej hodnoty.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS