ČLÁNOK
Schodok rozpočtu prehĺbila reštrukturalizácia bánk
2. januára 2001

Štátny rozpočet (ŠR) Slovenskej republiky za rok 2000 dosiahol celkové príjmy vo výške 213,442 mld. Sk, celková suma výdavkov predstavovala 241,106 mld. Sk. Hospodárenie štátu tak vlani skončilo s deficitom 27,664 mld. Sk. Na tlačovej besede o tom informovala ministerka financií Brigita Schmögnerová. Tento schodok zahŕňa výdavky na reštrukturalizáciu bánk vo výške 8,488 mld. Sk a realizovanú záruku za úvery štátneho podniku Vodohospodárska výstavba v objeme 4,035 mld. Sk. Bežné hospodárenie štátu skončilo v deficite 15,141 mld. Sk.

V porovnaní s plánovanými číslami to znamená nárast príjmov i výdavkov. Podľa pôvodných predpokladov mal štátny rozpočet v roku 2000 dosiahnuť príjmy 183,809 mld. Sk, ktoré tak boli v skutočnosti prekročené o 16 %. Výdavky mali predstavovať 201,809 mld. Sk a štát ich v skutočnosti prečerpal o 19 %. Konečný deficit bol plánovaný na 18 mld. Sk, bez výdavkov na reštrukturalizáciu bánk a splácanie štátnych záruk.

Daňové príjmy rozpočtu sa v roku 2000 vyšplhali na 173,824 mld. Sk, čo je 5,3 % nad plánom. Priaznivo sa vyvíjal najmä výber dane z pridanej hodnoty, ktorý výškou 70,57 mld. Sk znamenal prekročenie rozpočtu o 12,2 % a výber dovoznej prirážky vo výške 9,415 mld. Sk dokonca prekonal plánovanú úroveň o 27,2 %. Spotrebné dane prekročili predpoklady o 5,4 % a dosiahli 28,448 mld. Sk. Výber daní z príjmov právnických osôb nakoniec skončil 2,4 % nad predpokladanou úrovňou, pričom predstavoval 25,094 mld. Sk. Naopak, dane z príjmov fyzických osôb dosiahli 25,403 mld. Sk a zaostali o 6,1 % za plánom.

Výrazne sa na vyšších príjmoch podpísali príjmy z grantov a transferov, ktoré dosiahli 18,385 mld. Sk, pritom ich ministerstvo vôbec nerozpočtovalo. Podľa B. Schmögnerovej sa však často jedná o príjmy zo štátnych finančných aktív, ktoré len rozpočtom „pretečú“ a prejavili sa aj na príjmovej, aj na výdavkovej strane, ako napríklad dotácie poľnohospodárom na riešenie dôsledkov sucha.

Bežné výdavky boli o 8,3 % vyššie ako pôvodný rozpočet a dosiahli 203,536 mld. Sk. Ministerka zdôraznila, že to neznamená zvýšenie výdavkov na mzdy a tovary, ale práve „nafúknutie“ príjmov a výdavkov kvôli rozdeľovaniu prostriedkov zo štátnych aktív. Najvýraznejší posun oproti predpokladom zaznamenali kapitálové výdavky, ktoré výškou 25,391 mld. Sk prevýšili pôvodne rozpočtovanú čiastku o 92,2 %. Pod tento skok sa podpísali práve výdavky na reštrukturalizáciu bánk a realizovanú záruku za úvery Vodohospodárskej výstavby.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS