ČLÁNOK
Schodok obchodu do konca apríla dosiahol 25,8 mld. Sk
30. mája 2001

V apríli sa zo Slovenskej republiky vyviezol tovar v hodnote 50,265 mld. Sk. Hodnota dovezeného tovaru dosiahla 57,311 mld. Sk. V porovnaní s aprílom 2000 vzrástol objem vývozu o 21,3 %, zatiaľ čo dovoz stúpol až o 41,2 %. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne vo výške 7,046 mld. Sk. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Aprílová úroveň tak neprevýšila tohtoročný rekordný deficit z marca, ktorý bol 8,541 mld. Sk.

Za január až apríl vývoz tovaru medziročne vzrástol o 22,3 % na 199,3 mld. Sk (4,6 mld. EUR). Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vo vývoze SR sa medziročne zvýšil vývoz do Nemecka o 25 %, do Českej republiky o 23,3 %, Talianska o 28 %, Rakúska o 29,9 %, Poľska o 23 % a Maďarska o 34,2 %. Klesol vývoz do Francúzska o 14 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení vzrástol vývoz do krajín EÚ o 24,2 %, pričom tvoril 61,3 % z celkového vývozu SR. Export do krajín OECD posilnil o 23,2 %, pričom sa na celkovom vývoze SR podieľal až 92,5 % percentami. Do krajín CEFTA smerovalo 29,4 % z celkového vývozu SR pri medziročnom raste o 26 %.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 225,1 mld. Sk (5,2 mld. EUR). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol objem dovozu vyšší o 32,8 %. Dovoz z Nemecka medziročne vzrástol o 35,1 %, z Ruska o 27,1 %, Českej republiky o 34,2 %, Talianska o 29,6 %, Rakúska o 20,8 %, Francúzska o 42,1 %, Poľska o 42,6 %, Spojeného kráľovstva o 50,9 %, Maďarska o 42,3 % a Španielska o 1,9 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení stúpol dovoz z krajín EÚ o 32,4 % a tvoril tak 49,3 % z celkového dovozu. Z krajín OECD sme doviezli o 34,2 % viac, ako v rovnakom období minulého roku, a najvyspelejšie štáty sa na celkovom dovoze podieľali 76,2 percentami. Import z krajín CEFTA stúpol o 37,1 % a predstavoval 21,6 % z celkového dovozu.

Štvormesačné saldo zahraničného obchodu bolo pasívne vo výške 25,8 mld. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2000 sa zvýšilo o 19,3 mld. Sk, čo znamená nárast na trojnásobok. Najvyššie pasívne saldo 34,8 mld. Sk bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Ruskom. S Japonskom sme vykázali schodok 3,3 mld. Sk, so Španielskom 3,2 mld. Sk a s Čínou 3 mld. Sk. Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Rakúskom v sume 8,1 mld. Sk, nasledovalo Taliansko (6,8 mld. Sk), Maďarsko (4,9 mld. Sk), Poľsko (4,3 mld. Sk) a Holandsko (2,1 mld. Sk).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS