ČLÁNOK
Schodok na bežnom účte platobnej bilancie SR vzrástol v novembri 1997 len o 0,3 mld. Sk
30. januára 1998

Schodok na bežnom účte platobnej bilancie SR vzrástol v novembri 1997 len o 0,3 mld. Sk. Schodok za prvých jedenásť mesiacov minulého roka však dosiahol úroveň 40,3 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca Národnej banky Slovenska Ján Onda. Schodok na bežnom účte bol spôsobený predovšetkým vysokým deficitom obchodnej bilancie, ktorý za prvých jedenásť mesiacov dosiahol 43,9 mld. Sk. Bilancia zahraničného obchodu za mesiac november skončila s deficitom 1,334 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie skončil na konci novembra s prebytkom 42,1 mld. Sk. Oproti koncu októbra tak prebytok na kapitálovom a finančnom účte vzrástol o 7,4 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 1996 zaznamenala SR pozitívnejší vývoj, keď schodok na bežnom účte platobnej bilancie bol nižší o 1,5 mld. Sk. Obchodná bilancia zaznamenala za prvých jedenásť mesiacov minulého roku schodok nižší o 4,9 mld. Sk. Na kapitálovom a finančnom účte zaznamenala SR v tomto období prebytok o 6,2 mld. Sk nižší ako za rok 1996. Podľa predbežných predpokladov ŠÚ SR o vývoji HDP za minulý rok dosiahol deficit na bežnom účte platobnej bilancie 6,9 % HDP za toto obdobie. K záveru roka počíta vláda SR podľa vyjadrenia svojho podpredsedu Sergeja Kozlíka s deficitom na bežnom účte na úrovni 7,1 % HDP. Tento nárast sa dá očakávať v dôsledku zvýšených dovozov v poslednom mesiaci minulého roka. Za december 1997 totiž objem dovozov presiahol objem vývozov o 5,6 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS