ČLÁNOK
Schodok BÚ predstavoval 40 mld. Sk
12. januára 1998

V priebehu októbra tak došlo k prehĺbeniu schodku o 3,1 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca NBS Ján Onda. Výšku deficitu platobnej bilancie ovplyvnil predovšetkým negatívny vývoj obchodnej bilancie, ktoré skončila podľa NBS za prvých desať mesiacov roka 1997 s deficitom 43 mld. Sk. Znamená to, že oproti septembru došlo k jeho zvýšeniu o 4 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za prvých desať mesiacov skončil s prebytkom 34,7 mld. Sk. V porovnaní s úrovňou z konca septembra znamená tento výsledok nárast prebytku o 9,9 mld. Sk. Oproti rovnakému obdobiu roka 1996 je deficit na bežnom účte platobnej bilancie za prvých desať mesiacov roka 1997 vyšší o 4,2 mld. Sk. Schodok obchodnej bilancie je v porovnaní s rokom 1996 vyšší o 0,5 mld. Sk, prebytok na kapitálovom a finančnom účte zaznamenal medziročný pokles o 0,5 mld. Sk. Podľa predpokladov agentúry SITA o vývoji hrubého domáceho produktu SR dosiahol v októbri 1997 deficit na bežnom účte mieru 7,2 až 7,5 % HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS