ČLÁNOK




Schodok BÚ predstavoval 40 mld. Sk
12. januára 1998

V priebehu októbra tak došlo k prehĺbeniu schodku o 3,1 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca NBS Ján Onda. Výšku deficitu platobnej bilancie ovplyvnil predovšetkým negatívny vývoj obchodnej bilancie, ktoré skončila podľa NBS za prvých desať mesiacov roka 1997 s deficitom 43 mld. Sk. Znamená to, že oproti septembru došlo k jeho zvýšeniu o 4 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za prvých desať mesiacov skončil s prebytkom 34,7 mld. Sk. V porovnaní s úrovňou z konca septembra znamená tento výsledok nárast prebytku o 9,9 mld. Sk. Oproti rovnakému obdobiu roka 1996 je deficit na bežnom účte platobnej bilancie za prvých desať mesiacov roka 1997 vyšší o 4,2 mld. Sk. Schodok obchodnej bilancie je v porovnaní s rokom 1996 vyšší o 0,5 mld. Sk, prebytok na kapitálovom a finančnom účte zaznamenal medziročný pokles o 0,5 mld. Sk. Podľa predpokladov agentúry SITA o vývoji hrubého domáceho produktu SR dosiahol v októbri 1997 deficit na bežnom účte mieru 7,2 až 7,5 % HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2023

USD 1,087 0,003
CZK 23,826 0,008
GBP 0,879 0,001
HUF 388,850 1,470
CAD 1,448 0,009

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS