ČLÁNOK
Schodok bežného účtu PB ku koncu júla 31,4 mld. Sk
22. októbra 1999

Bežný účet platobnej bilancie SR za január až júl skončil schodkom 31,4 mld. Sk, predovšetkým v dôsledku pasívneho salda obchodnej bilancie vo výške 28,9 mld. Sk. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie za rovnaké obdobie skončil podľa predbežných údajov prebytkom 30,2 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska.
V období od januára do júna pritom deficit bežného účtu platobnej bilancie predstavoval 29,9 mld. Sk a kapitálový a finančný účet bol v prebytku 35,2 mld. Sk. Rok 1998 skončil kvôli vysokému pasívnemu saldu obchodnej bilancie s deficitom bežného účtu vo výške 72,7 mil. Sk a kapitálový a finančný účet bol prebytkový 63,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS