ČLÁNOK
Schmögnerová v Bruseli o zvýšení schodku verejných financií
25. januára 2001

Slovenská ministerka financií Brigita Schmögnerová sa na stretnutiach s komisármi Európskej únie Pedrom Solbesom a Günterom Verheugenom pokúsila vysvetliť príčiny zvýšenia deficitu verejných financií v tomto roku, ktorý by mal dosiahnuť 3,9 percent HDP. Európska komisia vyjadrila naposledy na schôdzke asociačného výboru so SR znepokojenie nad touto hodnotou, najmä ak v sebe nezahrňuje ani výdavky na reštrukturalizáciu bankového sektora.

„Vysvetlila som, že v štvorpercentnom schodku nie sú zahrnuté náklady na reštrukturalizáciu finančného sektora a že tu nemáme čo skrývať,“ povedala novinárom Schmögnerová, podľa ktorej sú aj alternatívne zdroje pokrývania nákladov a preto niet dôvodu na obavy, že by sa plánovaný deficit mal ešte zvyšovať. Prostriedky z privatizácie budú použité na iné veci ako na oddlžovanie, iba ak to umožní vývoj verejných financií.

Zdroje v EK tvrdia, že po zarátaní nákladov na reštrukturalizáciu bankového sektora a investícií do modernizácie železníc by deficit verejného rozpočtu dosiahol až 5,9 percent. S hodnotou 2,5 percenta, ktorá bola stanovená v Spoločnom hodnotení ekonomickej politiky, podpísanom komisárom Solbesom a vicepremiérom Ivanom Miklošom, treba však porovnávať hodnotu 3,9 percenta, ktorá investície tohto typu nezahrňuje. Napriek tomu je aj táto hodnota o dosť vyššia a môže viesť k ohrozeniu dosiahnutej makroekonomickej stability.

Podľa hlavného vyjednávača Európskej komisie pre Slovensko Dirka Megancka obe strany zdieľajú závery analýzy podanej ministerkou, že situácia je veľmi pozitívna a pokrok za posledné roky je takisto veľmi pozitívny. V roku 2001 je však niekoľko vecí, kde dochádza k „jemnému zhoršeniu“ a preto treba tomu venovať pozornosť.

Meganck zdôraznil, že ide najmä o deficit verejných financií, ktorý by mal dosiahnuť 4 % bez zahrnutia niektorých elementov, ktoré majú účinok iba v roku 2001. Sú nimi najmä privatizácia bankového sektora a investície do železníc. Druhým elementom, ktorá v EK vzbudzuje isté obavy, je vysoká nezamestnanosť, ktorá by mala dosiahnuť 18-19 percent.

Podľa zdrojov EK obavy o prípadné ďalšie zvýšenie deficitu rozpočtu verejných financií vzbudzuje fakt, že v tomto roku dochádza k zrušeniu dovoznej prirážky a k zníženiu daňového zaťaženia, čo boli prvky, ktoré takisto posilňovali príjmovú stránku rozpočtu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS