ČLÁNOK
Schmögnerová predpokladá verejný deficit 3,6 – 3,7 % HDP
2. januára 2001

Verejné financie by za rok 2000 mali skončiť so schodkom na úrovni 3,6 – 3,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ako upozornila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová, tento predpoklad vychádza z predbežných výsledkov jednotlivých zložiek verejných financií a z odhadu Štatistického úradu SR, ktorý prognózuje za rok 2000 HDP v objeme 887 mld. Sk. Definitívny výsledok hospodárenia verejného okruhu by mal byť známy až koncom prvého kvartálu.

Bežné hospodárenie štátneho rozpočtu skončilo vlani v mínuse 15,141 mld. Sk, po zarátaní výdavkov na reštrukturalizáciu bánk vo výške 8,488 mld. Sk a úhrady záruky za úver pre š.p. Vodohospodárska výstavba v objeme 4,035 mld. Sk predstavoval schodok rozpočtu až 27,664 mld. Sk. Podľa predbežných predpokladov MF schodok hospodárenia štátnych fondov za rok 2000 dosiahne úroveň 4,993 mld. Sk. Schodok Sociálnej poisťovne by mal byť 2,243 mld. Sk, Národný úrad práce by mal skončiť s miernym prebytkom 104 mil. Sk, zdravotné poisťovne by mali naopak hospodáriť s deficitom takmer 210 mil. Sk. Rozpočty miest a obcí pravdepodobne skončia taktiež v mínuse 1,96 mld. Sk a Fond národného majetku skončí vo výške 1,35 mld. Sk rovnako v červených číslach. Slovenský pozemkový fond by mal skončiť s vyrovnaným hospodárením. „Po pripočítaní schodku bežného hospodárenia štátneho rozpočtu tak celkový deficit predstavuje 25,793 mld. Sk, čo však nezahŕňa reštrukturalizačné náklady bánk a realizáciu štátnych záruk,“ povedala B. Schmögnerová.

MF zatiaľ nemá definitívne výsledky o použití príjmov z privatizácie. Podľa predbežných informácií na rozvojové programy smerovalo asi 7 mld. Sk privatizačných príjmov, čo sa zarátava do schodku verejného rozpočtu, ktorý by tak mal dosiahnuť približne 32,8 mld. Sk, a to je práve necelých 3,7 % HDP. Tento deficit však opäť nezahŕňa reštrukturalizáciu bánk a splatenie zaručených úverov za Vodohospodársku výstavbu. Financovanie záväzkov z minulosti si vyžiadalo z privatizačných príjmov okolo 4 mld. Sk a na realizáciu štátnych záruk za úvery smerovalo 10 mld. Sk. Štát tiež zvýšil svoju účasť v Poštovej banke o 1,7 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS