ČLÁNOK
Schmögnerová podporuje prebratie PB Slovenskou sporiteľňou
23. novembra 1999

„Dúfam, že sa vytvoria také podmienky, aby sa transakcia mohla zrealizovať. Sporiteľňa si tým vytvorí podmienky na to, aby získala už vložené prostriedky späť,“ uviedla ministerka. Na otázku, ako sa vláda vyrovná so súkromnými akcionármi v PB, ministerka odpovedala, že to je v rukách Národnej banky Slovenska (NBS).
Akcionármi PB sú aj ďalšie štátom kontrolované subjekty ako Slovenská poisťovňa a Slovenský plynárenský priemysel, š.p. (SPP), pre ktoré by však prípadná transakcia mohla byť stratová. Podľa ministerky však prebehli o tomto kroku rokovania za účasti všetkých akcionárov zaangažovaných v tomto procese, pričom rokovania prebehli aj za účasti veriteľov, ktorých nie je možné v tomto procese obísť.
SLSP uvažuje o prebratí na základe dohody s NBS. Náklady SLSP pri tomto procese by nemali podľa vyhlásenia jej predstaviteľov presiahnuť 1 Sk. Podmienkou podľa SLSP je, že Priemyselná banka predtým vytvorí opravné položky v plnej výške podľa odporúčania nezávislého audítora.
O možnom prevzatí Priemyselnej banky Slovenskou sporiteľňou informoval v sobotu denník Pravda, ktorému hovorca centrálnej banky Ján Onda potvrdil, že obe inštitúcie podpísali zmluvu o začatí prác na prevzatí Priemyselnej banky Slovenskou sporiteľňou. Banková rada Národnej banky Slovenska v piatok tiež schválila finančnú pomoc pre PB vo výške 1 mld. Sk, pričom za túto pôžičku so splatnosťou tri mesiace sa zaručila SLSP. PB potrebuje podľa výsledkov auditu z konca októbra vytvoriť opravné položky až do výšky 4,3 mld. Sk. Hlavným problémom banky je prevzatie záruk za operácie SLSP na ruskom trhu a v dôsledku toho nedobytné pohľadávky za približne 2,5 mld. Sk.
Národná banka Slovenska zaviedla nútenú správu v PB 19. októbra. Košická banka sa tak po Investičnej a rozvojovej banke stala druhou slovenskou bankou, na ktorú bola nútená správa uvalená. Hlavnými dôvodmi jej zavedenia boli nedostatok likvidity na plnenie všetkých záväzkov banky, zadržiavanie platieb veľkých klientov, opakované nesplnenie povinných minimálnych rezerv, nedošlo k zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia a podľa vyjadrenia centrálnej banky sa objavili „určité indície, že manažment banky mohol konať proti jej záujmom“. SLSP, najväčší veriteľ tejto banky, sa vtedy zaviazala podporovať jej likviditu.
Zavedeniu nútenej správy predchádzalo ovládnutie väčšinového podielu v banke súkromnými subjektmi, keďže štátom kontrolovaní akcionári sa nezúčastnili navyšovania základného imania, hoci ho hlasovaním podporili.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS