ČLÁNOK
Schmögnerová očakáva predaj ČSOB ešte tento rok
30. septembra 1999

Materiál, ktorý po dohode s Ministerstvom financií (MF) SR vypracovala Národná banka Slovenska (NBS), obsahuje štyri alternatívy dohody medzi vládou a belgickou bankou KBC o predaji slovenského podielu v ČSOB. MF SR aj NBS navrhujú prvú alternatívu, podľa ktorej by KBC dostala vládny úver do dohodnutej výšky. KBC zatiaľ požaduje 10 mld. Sk, ktorý by bol čerpaný podľa aktuálnych potrieb na dopĺňanie likvidity zo strany ČSOB.
„Úver by bol úročený komerčnými sadzbami a jeho poskytnutie si nevyžaduje žiadne významné zmeny v legislatíve,“ povedala pre novinárov ministerka financií Brigita Schmögnerová. Tento spôsob je podľa nej prijateľný aj z toho hľadiska, že by sa s ním kalkulovalo v štátnom rozpočte na budúci rok. „Keďže jeho poskytnutie je možné až keď nadobudne účinnosť zákon o štátnom rozpočte na rok 2000, čiže po 1. januári budúceho roka, nemalo by to byť skôr ako v januári,“ povedala.
Ako ministerka ďalej poznamenala, KBC si nestanovilo podmienku, že odkúpenie akcií ČSOB môže nasledovať až po poskytnutí úveru. Samotný prevod akcií je podľa nej len vecou prípravy zmluvy, ktorá by mohla byť hotová ešte tento rok. Prevod akcií sa očakáva za rovnakých podmienok, za akých predala svoj podiel v ČSOB Česká republika. Znamená to, že Slovensko by malo predajom získať 17 – 18 mld. Sk. Časť týchto prostriedkov by mala dostať NBS a časť by mala ísť na účet štátnych finančných aktív. Ministerka preferuje, aby sa prostriedky z účtu štátnych finančných aktív použili na krytie štátnej dlhovej služby.
Na margo ostatných troch variantov dohody o poskytnutí finančných prostriedkov ministerka povedala, že v dvoch sa počíta s účasťou komerčnej banky, konkrétne Slovenskej sporiteľne, ktorá by zdroje poskytla formou úložky. Tretia možnosť predpokladá prefinancovanie krátkodobými úložkami ručenými zmenkami ČSOB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS