ČLÁNOK
Schmögnerová hovorila s predstaviteľom SB aj o úvere EFSAL
19. februára 2001

Aktuálne programy spolupráce medzi SR a Svetovou bankou boli témou rozhovorov ministerky financií SR Brigity Schmögnerovej a nového výkonného riaditeľa tzv. Belgickej skupiny Svetovej banky, ktorej členom je aj Slovensko, Philippom Peetersom. Predstaviteľ Svetovej banky Slovensko navštívil prvýkrát po svojom zvolení do funkcie v novembri minulého roku. „Reč bola predovšetkým o pripravovanej reštrukturalizačnej pôžičke EFSAL, pričom podmienkou na jej poskytnutie je program Medzinárodného menového fondu (MMF) známy pod skratkou SMP,“ informovala po stretnutí ministerka financií.

V súvislosti s pripravovaným monitorovacím programom SMP (Staff-Monitored Program) B. Schmögnerová uviedla, že jej rezort svoj návrh programu už odoslal Medzinárodnému menovému fondu. Na budúci týždeň by sa ním mala zaoberať konzultačná misia MMF, ktorá navštívi Slovensko. „Výsledkom rokovaní by mala byť upravená verzia programu SMP, ktorú by mala schváliť vláda SR,“ povedala Schmögnerová. Dvojtýždňová misia fondu by na Slovensko mala prísť 28. februára.

Pôvodnou verziou SMP sa zaoberala už decembrová misia MMF, odporučila však slovenským úradom tento návrh dopracovať. Kritizovala pritom napríklad tohtoročnú očakávanú výšku deficitu verejných financií. Prijatie programu SMP je podmienkou pre možnosť získať úver EFSAL určený na prefinancovanie nákladov súvisiacich predovšetkým s reštrukturalizáciou bánk. Jeho výška by mala dosiahnuť 300 mil. USD.

Šéfka rezortu financií v pondelok prijala aj dvojčlennú misiu MMF, ktorá bola zameraná na pomoc fondu pri pripravovanej reforme slovenskej daňovej správy. Ministerka uviedla, že misia sa sústredila na dve konkrétne oblasti, a to nové metódy, ktoré by mali zefektívniť kontrolu daní na Slovensku a opatrenia, ktoré by mali priniesť zníženie vratiek DPH. Podľa ministerky sú totiž tieto refundácie neúmerne vysoké, čo znamená že v tejto oblasti dochádza k výrazným daňovým únikom, ktorým slovenské daňové úrady nie sú schopné zamedziť. Ministerka členov misie tiež informovala o výsledkoch, ktoré boli v reforme daňovej správy na Slovensku zatiaľ dosiahnuté. „Hovorili sme tiež o prekážkach, ktoré reformu komplikujú, ide predovšetkým o nutnú redukciu neefektívnych daňových úradov, ktorú je však pre politickú zložitosť tohto opatrenia veľmi ťažké presadiť,“ skonštatovala ministerka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS