ČLÁNOK
Schmögnerová hodinu dôvodila návrh štátneho rozpočtu
6. decembra 2001

Takmer jednu hodinu ministerka financií Brigita Schmögnerová snemovni dôvodila návrh zákona o budúcoročnom štátnom rozpočte, v ktorom sa celkové príjmy rozpočtujú vo výške 218,969 mld. Sk a výdavky v objeme 255,969 mld. Sk. Ako konštatovala, cieľom predkladateľov je neprekročiť 37-miliardový schodok štátneho rozpočtu, čo by malo zabezpečiť, aby schodok verejného rozpočtu neprekročil úroveň 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa ministerky to bude náročné, nakoľko v tomto roku skončí hospodárenie rozpočtu so schodkom na úrovni 3,9 % z HDP. Súhrnný deficit verejných financií sa na rok 2002 rozpočtuje vo výške 36,837 mld. Sk. „Ak by sa ku schodku pripočítali aj náklady na reštrukturalizáciu finančného sektora, bol by deficit verejných financií vo výške 52,5 mld. Sk,“ povedala Schmögnerová.

Príjmová aj výdavková strana rozpočtu by sa mala navýšiť o 5,5 mld. Sk po zrušení a transformácii štátnych fondov. Do návrhu rozpočtu sú už podľa ministerky zahrnuté aj zvýšené príjmy z dane z cigariet, ktorú chce v budúcom roku ministerstvo financií dvakrát zvýšiť. Tým by sa mali vykryť zvýšené výdavky na štátnu prémiu pri stavebnom sporení. Podľa ministerky patria do štátneho rozpočtu aj príjmy, ktoré sa získajú do Slovenskej konsolidačnej a príjmy z predaja hotela Fórum a tiež z predaja licencií. Napriek tomu, že príjmy rozpočtu sú podhodnotené, ministerka neodporúča poslancom ich navýšenie.

Výdavky rozpočtu sú oproti tomuto roku navýšené o vyše 38 mld. Sk. Na vyšších obligatórnych výdavkoch sa podieľa aj kapitola štátneho dlhu, v rámci ktorej výdavky na reštrukturalizáciu bánk vzrastú o 4 mld. Sk. Štátny dlh sa zvýši oproti roku 2001 o 16,7 mld. Sk na 40,3 mld. Sk. Štátom platené poistné do Sociálnej poisťovne bude vyššie o 3,7 mld. Sk a do zdravotných poisťovní odvedie štát v budúcom roku o 2,7 mld. Sk viac. Podľa Schmögnerovej sa vytvoril priestor aj na navýšenie dôchodkov v rozpočte Sociálnej poisťovne. Na sociálne dávky je vyčlenených o 1,5 mld. Sk viac.

Pri zostavovaní budúcoročného rozpočtu vychádzalo ministerstvo financií z 3,6-percentného rastu HDP, pričom zdrojom rastu ekonomiky by mal byť najmä rast fixných investícií a zvýšenie kúpyschopného dopytu. V bežných cenách by HDP mal po prvýkrát prekročiť hranicu jedného bilióna korún. Priemerná miera inflácie sa odhaduje na úrovni 6,7 % a priemerná miera nezamestnanosti na 18,9 percent. Do rozpravy sa zatiaľ prihlásilo vyše 45 poslancov.

Návrh budúcoročného štátneho rozpočtu aj rozpočtu verejných financií je vo všetkých oblastiach zlý a namiesto reformy verejných financií povedie k ich deformácii. Skonštatoval v rámci rozpravy k budúcoročnému rozpočtu Sergej Kozlík (HZDS). Podľa Kozlíka je „šialené očakávať v budúcom roku vyššie daňové príjmy o 22 mld. Sk“ a tiež z dane z pridanej hodnoty o 17 mld. Sk. Rovnako šialené bolo podľa neho aj rozhodnutie navýšiť príjmy rozpočtu v porovnaní s týmto rokom o 38 mld. Sk.

Podľa Kozlíka sa malo v rozpočte zohľadniť spomaľovanie ekonomického rastu, ktoré avizujú hospodárske veľmoci. Okrem toho podľa neho nie je reálne dosiahnuť ekonomický rast na úrovni 3,6 % HDP, ako to predpokladá rezort financií. Budúcoročný schodok verejných financií sa mal podľa Kozlíka rozpočtovať vo výške 52,316 mld. Sk, tak ako to vo svojom stanovisku prezentoval Najvyšší kontrolný úrad SR. Za Dzurindovej vlády sa podľa Kozlíka deficit verejných financií navýšil na úroveň 5 % HDP. Kozlík však uznal, že vláda prvýkrát priznala reálnejšie mieru nezamestnanosti na úrovni 18,9 %, čím však podľa neho priznáva aj zlyhanie v tejto oblasti.

Podľa Kozlíka poslanci klubu HZDS podporia niektoré pozmeňovacie návrhy aj z koalície, aby tým zmiernili negatívny dopad rozpočtu na jednotlivé rezorty, no rozpočet ako celok nepodporia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS