ČLÁNOK
Scenár vývoja podielových fondov nezmenený
26. marca 2001

Otvorené podielové fondy distribuované na Slovensku zaznamenali v uplynulom týždni takmer rovnaký scenár ako predchádzajúci týždeň. Najmenej úspešné boli opäť akciové fondy, ktoré vykazovali straty hodnôt svojich podielov. Dlhodobo nepriaznivým vývojom prechádzajú aj strešné fondy. Mierne zhodnotenia dosiahli len peňažné fondy a väčšina dlhopisových, zmiešané fondy boli taktiež ziskové. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností.

Po dlhšom období, keď boli úspešné všetky fondy peňažného trhu, sa v minulom týždni jednému fondu nedarilo. Korunový peňažný fond spravovaný spoločnosťou Tatra Asset Management (TAM) totiž vykázal zníženie hodnoty podielu o 0,73 %. Najvyššie zhodnotenie dosiahli fondy Cash s rastovou aj výnosovou stratégiou riadenia portfólia, keď si obidva v týždňovom porovnaní zvýšili hodnoty podielov o 0,16 %.

Dlhopisové fondy v minulom týždni väčšinou zvýšili hodnoty podielov, pričom ich zmena v takmer všetkých prípadoch nepresiahla 1 %. Výnimkou sú len fondy DollarRent rastový aj výnosový so zmenou 2,68 %, Dolárový dlhopisový fond od TAM so zmenou 2,17 % a Dolárový fond spoločnosti VÚB Asset Management s 1,48-percentným prírastkom. Najhlbší pokles zaznamenal Euro dlhopisový fond od TAM o 3,1 %.

Pokračujúci útlm akciových trhov sa prejavil aj vo vývoji fondov investujúcich do akcií, keď len dva fondy z fondov predávaných slovenským investorom dosiahli zhodnotenie. Išlo pritom o VB-Pacific-Invest od Volksbanken-KAG s rastom 0,27 % a KBC Equity Fund Oil od KBC Equity Fund so zhodnotením o 0,08 %. Najväčší pokles hodnoty pritom zaznamenal KBC Equity Fund Biotechnology rovnakej správcovskej spoločnosti s 13,01 % a KBC Equity Fund Internet s 12,43 %.

Zmiešaným fondom sa zväčša podarilo eliminovať dopad negatívneho vývoja akciových trhov na ich hodnotu, keď zaznamenali mierne zisky. Najvýraznejší bol pritom v prípade fondu Bonus 0,34 % spoločnosti Prvá Penzijná. Veri-Tresor spravovaný spoločnosťou Veritas SG naopak stratil až 7,3 % hodnoty. Medzi strešnými fondmi sa najviac nedarilo fondu VB-Modern Times od Volksbanken-KAG so stratou 2,74 % a fondu KBC Master Fund Equity od KBC Master Fund (-2,29 %).

Prvenstvo v rámci najväčších kumulovaných čistých predajov si medzi peňažnými fondmi naďalej drží Korunový peňažný fond spoločnosti TAM so 143,7 mil. Sk. Spomedzi dlhopisových fondov to bol Korunový dlhopisový fond s 838,7 mil. Sk rovnakej správcovskej spoločnosti. Medzi zmiešanými fondmi vyzbieral najviac Eurofond spoločnosti Prvá Penzijná (891,7 mil. Sk) a medzi akciovými fondmi napriek poklesu Európsky technologický fond od TAM s 376,8 mil. Sk. Najväčší kumulovaný čistý predaj v rámci strešných fondov dosiahol KBC Master Fund Optimum, ktorý vyzbieral 5,7 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS