ČLÁNOK
SBS očakáva od MF spravodlivé vyhodnotenie tendra
7. novembra 2001

Spoločnosť Siemens Business Services (SBS), s.r.o., očakáva, že Ministerstvo financií (MF) SR prijme ešte pred opätovným vyhodnotením ponúk na dodanie informačného systému štátnej pokladnice také opatrenia, ktoré zabezpečia vyhodnotenie tendra v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. „Spoločnosť pritom aj naďalej verí v spravodlivé vyhodnotenie tendra a nezávislosť súdov a prokuratúry v SR,“ uviedla marketing communication manager spoločnosti Katarína Porubská.

SBS s uspokojením prijala rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), že rozhodnutie výberovej komisie pri MF o víťazovi tendra Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. (HP), je neplatné. Úrad totiž rozhodol, že výberová komisia pri vyhodnocovaní ponúk porušila platný zákon o verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv aj na určenie víťaza. ÚVO tak vyhovel námietkam SBS a nariadil jej, aby do 15 dní ponuky nanovo vyhodnotila.

SBS je jedným z dvoch uchádzačov o dodávku informačného systému štátnej pokladnice. Deň pred plánovaným vyhodnotením ponúk ministerstvo financií podalo podnet ÚVO na zastavenie tendra. Dôvodom mal byť pokus o podplatenie členov výberovej komisie. Podľa viacerých médií prokurátorka Eva Mišíková údajne povedala, že úplatok 1,5 mil. Sk mal predsedovi výberovej komisie Danielovi Ferjančekovi ponúknuť zástupca Siemensu.

V druhej polovici augusta ÚVO zrušil správne konanie vzhľadom na nedostatočné dôvody na zastavenie tendra. Po doručení rozhodnutia ministerstvu a uchádzačom, ktorými boli SBS a HP súťaž pokračovala. Víťazom súťaže sa následne stala spoločnosť HP, ktorá ponúkla dodať informačný systém za celkovú cenu takmer 1,23 mld. Sk. Zmluvu o dodaní technológie a služieb na kľúč mali podpísať do 24. októbra, ale podanie námietky zo strany SBS podpis zmluvy a dodávku systému oddialia.

Projekt sa financuje prostredníctvom programu Phare v objeme 160 mil. Sk a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Ten vyčlenil na tento účel v tomto roku 470 mil. Sk. Zvyšná časť finančných prostriedkov sa má získať zo zdrojov budúcoročného štátneho rozpočtu. Zavádzanie projektu do praxe by malo trvať približne 14 mesiacov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS