ČLÁNOK
SBCP sa chce čo najskôr zlúčiť s BCPB
2. júla 2002

Slovenská burza cenných papierov, a.s. Bratislava (SBCP) sa chce čo najskôr spojiť s Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. Bratislava (BCPB). Uviedla to pre agentúru SITA generálna riaditeľka SBCP Darina Huttová. Slovenská burza už podľa nej dala vypracovať návrh zmluvy, ktorú v súčasnosti posudzuje a v dvoch náležitostiach ešte upravuje BCPB. „K podpisu zmluvy by mohlo dôjsť hneď po jej schválení Protimonopolným úradom SR (PMÚ),“ uviedla Huttová. Generálna riaditeľka BCPB Mária Hurajová potvrdila, že o obsahu zmluvy a možnom zlúčení obidve burzy intenzívne rokujú. „Dohoda by mohla byť podpísaná aj do konca leta,“ skonštatovala.

Podľa Huttovej je slovenský akciový trh príliš malý a nelikvidný pre dve burzy cenných papierov a SBCP je navyše obmedzovaná aj rezortom financií, nakoľko sa na burze neobchoduje so štátnymi dlhopismi. „Okrem toho aj zahraniční partneri žiadajú, aby boli dokončené rokovania o možnom zlúčení dvoch búrz,“ uviedla.

Aj podľa vyjadrení riaditeľky BCPB je slovenský kapitálový trh príliš malý, a preto by hlavným cieľom oboch búrz mala byť jeho konsolidácia, ktorej výsledkom by bola vyššia konkurencieschopnosť slovenského kapitálového trhu v súťaži so zahraničím. „Konsolidáciu slovenského kapitálového trhu je možné uskutočniť buď spojením síl oboch búrz, alebo rozdelením si úloh,“ uviedla Hurajová v úvode roka pri príležitosti vzniku novej burzy. Do úvahy pritom podľa nej prichádzala možnosť ich zlúčenia, alebo rozdelenia si cieľových subjektov, prípadne segmentov trhu.

SBCP dosiahla vlani čistý zisk vo výške 9,4 mil. Sk. Celkové výnosy spoločnosti predstavovali 280,06 mil. Sk a celkové náklady spolu s daňou boli na úrovni 270,62 mil. Sk. Na piatkovom valnom zhromaždení akcionári odsúhlasili, aby sa 8,9 mil. Sk z dosiahnutého zisku odviedlo do rezervného fondu a na účet nerozdeleného zisku z minulých rokov. Nárok na výplatu dividend si však akcionári burzy neuplatnili. Obchodovanie na SBCP začalo 14. januára, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Úradu pre finančný trh, ktorý povolil vznik burzy transformáciou mimoburzového RM-Systému Slovakia.

BCPB ukončila minuloročné hospodárenie s čistým ziskom 3,989 mil. Sk, čo predstavuje mierny pokles čistého zisku v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V tomto roku by mala burza hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom a mala by sa sústrediť hlavne na prispôsobovanie sa novej legislatíve, najmä zákonu o cenných papieroch a tiež zákonu o burze cenných papierov. V súvislosti s medzinárodnou spoluprácou bude BCPB podľa Hurajovej presadzovať myšlienku spoločného investičného priestoru krajín Visegrádskej štvorky a v dlhodobom horizonte úspešnú integráciu burzy do medzinárodných štruktúr.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS