ČLÁNOK
SB schválila pre SR úver na reformu sociálneho zabezpečenia
27. februára 2002

Predstavenstvo Svetovej banky (SB) schválilo úver v hodnote 23,5 mil. USD pre Slovenskú republiku, určený na podporu budovania nového modernejšieho systému sociálneho zabezpečenia. Ten zahŕňa reformu dôchodkového zabezpečenia so zavedením viacerých pilierov, zlepšený výber a správu sociálnych príspevkov a posilnenie kapacít Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, Sociálnej poisťovne (SP) a Národného úradu práce (NÚP). Úverové prostriedky sa budú uvoľňovať postupne počas päťročného obdobia do 31. decembra 2007. Vyplýva to z informácií SB.

Projekt bude mať priamy dopad na 2,1 mil. zamestnancov a takmer pol milióna nezamestnaných prostredníctvom rozvoja inkasného systému so zosobnenými záznamami o príspevkoch. Program predpokladá, že zamestnanci budú prispievať do dôchodkového systému a dôchodky vzrastú tak, že v konečnom dôsledku bude mať väčšina súčasných zamestnancov primeraný dôchodok.

Celý projekt sociálneho zabezpečenia sa skladá z troch hlavných zložiek – inštitucionálne posilnenie, založenie jednotného systému výberu príspevkov a vývoj databázy klientov a ďalších informačných systémov. V ich rámci sa predpokladá najmä vytvorenie modernej infraštruktúry na spracovanie obojsmerných finančných tokov v rámci SP a NÚP. Mal by sa tak zjednodušiť proces prihlasovania a deklarácií súvisiaci s platbami, zavedie sa elektronická evidencia veľkých platcov a inštitucionálne cielené, ako aj náhodné audity namiesto pravidelne sa opakujúcich kontrol. Vytvorí sa tiež individuálna databáza klientov, ktorá je v modernom verejnom systéme trhovej ekonomiky nevyhnutná pri zmene dôchodkového systému z jednopilierového na viacpilierový.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS