ČLÁNOK
SB predpovedá bývalým komunistickým krajinám výrazný rast
19. decembra 2000

Svetová banka (SB) predpokladá, že priemerný ekonomický rast v regióne východnej Európy a centrálnej Ázie v tomto roku dosiahne 5,2 %, čo je výrazne viac v porovnaní s 1-percentným rastom zaznamenaným v minulom roku. Ako v Bratislave uviedol riaditeľ SB pre región strednej a východnej Európy Roger Grawe, podľa predpokladov banky by mali pozitívny vývoj prvýkrát od rozpadu bývalého Sovietskeho zväzu vykázať takmer všetky krajiny tohto regiónu.

HDP v samotných krajinách východnej Európy by mal v tomto roku vzrásť o 3,9 %, rovnakú úroveň rastu SB očakáva v budúcom roku, v roku 2002 by mal rast dosiahnuť až 4,2 %. Podľa R. Grawea sú prognózy SB týkajúce sa Slovenska totožné s vývojom predpokladaným v celom regióne. Za najväčšie riziká, ktoré by mohli predpoklady SB ohroziť, R. Grawe označil potenciálne zlé fiškálne hospodárenie štátu, ktoré by mohlo narušiť makroekonomickú stabilitu v krajine. Dôležité bude podľa neho aj pokračovanie v začatých reformách, predovšetkým vo finančnej a podnikovej reštrukturalizácii a legislatívnych úpravách, ktoré zlepšia podnikateľské prostredie.

Krajiny bývalého východného bloku dosiahli podľa SB v priebehu posledného desaťročia výrazné zlepšenie viacerých ekonomických indikátorov, pričom banka očakáva aj v budúcnosti ich pozitívny vývoj. „Priemerná inflácia sa v týchto krajinách v súčasnosti pohybuje na úrovni jednej štvrtiny hodnôt z rokov 1988 až 1990, fiškálne deficity krajín sa udržiavajú na prijateľných úrovniach,“ povedal R. Grawe. Za nedostatočný považuje prílev zahraničných investícií do týchto krajín, ten by sa však mal podľa neho v ďalších rokoch zvýšiť.

Priaznivé prognózy týkajúce sa ďalšieho vývoja HDP v postkomunistických krajinách by mali podporiť aj pozitívne predpoklady SB ohľadom ďalšieho vývoja svetového obchodu. Globálne by mal jeho objem podľa R. Grawea v tomto roku vzrásť o 12 až 13 %, čo je najvyššia úroveň rastu od obdobia pred prvým ropným šokom v sedemdesiatych rokoch. Podľa neho by sa malo aj Slovensko v blízkej budúcnosti pridať ku krajinám, ktoré budú ťažiť z ekonomickej globalizácie. Otvorenosť ekonomík, čiže podiel celkového zahraničnoobchodné obratu na HDP, sa v bývalých postkomunistických krajinách zvýšila z 27 % z rokov 1988 až 1990 na takmer 60 % v súčasnosti.

Vychádzajúc z krátkodobých prognóz SB by mal HDP krajín bývalého východného bloku do roku 2010 rásť v priemere o 4,1 %. V aktuálnej dekáde priemerný rast podľa SB predstavoval 1,9 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS