ČLÁNOK
SB poskytne Slovensku úvery od 415 do 765 mil. USD
7. februára 2001

Slovenská vláda bude ašpirovať na splnenie podmienok pre získanie úverových zdrojov zo Svetovej banky (SB) v rámci vysokej verzie stratégie pomoci Slovensku CAS (Country Assistance Strategy), podľa vicepremiéra pre ekonomiku Ivana Mikloša však bude Slovensko zrejme čerpať prostriedky iba vo výške navrhovanej základnej verzie. Rada výkonných riaditeľov Svetovej banky vo Washingtone schválila stratégiu CAS pokrývajúcu jej zámery pre spoluprácu so Slovenskom v období rokov 2001 až 2003. V základnej verzii uvažuje SB s poskytnutím úverov Slovensku vo výške 415 mil. USD, v tzv. vysokej verzii by sa objem takýchto zdrojov mohol vyšplhať až na 765 mil. USD.

Odhady vicepremiéra síce hovoria o čerpaní sumy 415 mil. USD, ako však dodal, „bolo by dobré splniť náročnejšie podmienky, aby Slovensko mohlo v prípade potreby čerpať aj viac prostriedkov“.

Úvery sú podľa Mikloša zväčša poskytované so splatnosťou 15 rokov s 5-ročným odkladom splátok. Ide väčšinou o úvery s úrokovou sadzbou LIBOR + 0,25%. Prostriedky z reštrukturalizačného úveru EFSAL vo výške 300 mil. USD , ktorý je súčasťou oboch spomínaných verzií CAS, sa podľa podpredsedu vlády použijú na pokrytie časti nákladov reštrukturalizácie bánk. Podľa jeho slov je tiež dôležité, že SB poskytuje nielen finančné prostriedky, ale aj know-how a technickú pomoc. Prvé hodnotenie sa uskutoční ku koncu roka 2001, súvisí však so schválením monitorovacieho programu Medzinárodného menového fondu SMP, ktorý by mal byť schválený najneskôr do dvoch mesiacov a mal by platiť na jeden rok.

CAS obsahuje úverový indikatívny program na roky 2001 až 2003, ktorý je vypracovaná v troch verziách. Základná verzia predpokladá poskytnutie úverov vo výške 415 mil. USD, a to na správu sociálnych dávok, reformu podnikového a finančného sektora, investície do verejnej sféry a súdnictva a investície do sociálnej sféry. Pre dosiahnutie vysokej verzie (765 mil. USD) budú podľa SB nevyhnutné reštrukturalizácia mikroekonomickej sféry, privatizácia prirodzených monopolov a reforma verejnej správy, sociálneho systému a zdravotníctva. K tretej alternatíve, tzv. nízkej verzii, by SB pristúpila v prípade zastavenia reforiem a zhoršenia makrekonomickej situácie z iných dôvodov, ako sú vonkajšie faktory. V takom prípade by do úvahy pripadalo poskytnutie zdrojov iba vo výške 35 mil. USD.

Jednou z podmienok pri základnej verzii programu je udržanie podielu fiškálneho deficitu na HDP v tomto roku na minuloročnej úrovni a v ďalších dvoch rokoch jeho zníženie o 0,5 % HDP. Podľa I. Mikloša však tieto podmienky budú záležať aj od schválenej verzie SMP.

Za riziká celého programu považuje SB predovšetkým možné ohrozenie politickej stability. Ako v tejto súvislosti povedal Mikloš, dôležité preto bude pokračovanie v štrukturálnych reformách aj po zmene vlády, keďže CAS presahuje súčasné volebné obdobie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS