ČLÁNOK
SB možno rozhodne o úvere EFSAL pre Slovensko v máji
5. marca 2001

Staff monitored Program (SMP) medzi vládou SR a Medzinárodným menovým fondom (MMF), ktorý je podmienkou na poskytnutie úveru EFSAL zo Svetovej banky, by mal v krátkom čase nadobudnúť svoju záverečnú podobu. Podľa ministerky financií Brigity Schmögnerovej by sa tak malo stať do 12. marca, keď sa skončí súčasná misia MMF na Slovensku, ktorá o programe rokuje so slovenským rezortom financií. „Definitívnu podobu však program získa až po jeho schválení vo vláde, čo je otázkou niekoľkých týždňov,“ uviedla ministerka.

Zatiaľ posledné diskusie o programe SMP sa uskutočnili na Ministerstve financií SR v nedeľu. Podľa ministerky medzi najdôležitejšie body rokovania patrila otázka deficitu verejného rozpočtu SR na roky 2001 a 2002. Ako uviedla, v tomto roku by sa mal podľa kritérií zakotvených v programe tento deficit pohybovať v rozmedzí od 3,5 % do 4 % hrubého domáceho produktu (HDP). S predstaviteľmi MMF ministerka diskutovala tiež o podmienkach udržateľnosti tejto úrovne aj o novom prístupe k tvorbe štátneho rozpočtu na rok 2002.

Od prijatia programu SMP slovenským kabinetom závisí časový horizont poskytnutia úveru EFSAL. Ten by mal smerovať na úhradu časti nákladov vynaložených na reštrukturalizáciu bankového sektora pred privatizáciou vybraných bánk. Celkový objem úveru by mal dosiahnuť 300 mil. USD. Ministerka očakáva, že Rada riaditeľov Svetovej banky by mohla o poskytnutí tohto úveru pre Slovensko rozhodnúť v máji.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 10. 2023

USD 1,053 0,006
CZK 24,460 0,121
GBP 0,866 0,002
HUF 388,600 0,900
CAD 1,434 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS