ČLÁNOK
SB a MMF zverejnili smernice o správe verejných dlhov
17. apríla 2001

Svetová banka (SB) a Medzinárodný menový fond (MMF) zverejnili finálnu verziu smerníc pre správu verejného dlhu (Guidelines for Public Debt Management). Tieto smernice boli vypracované s cieľom pomôcť vládam krajín vybudovať kapacity na spravovanie svojich dlhov a zredukovať tak svoju zraniteľnosť voči šokom na medzinárodných finančných trhoch. Smernice, ktoré sú publikované na stránkach www.imf.org a www.worldbank.org/fps/guidelines/, pokrývajú nielen domáce a externé verejné dlhy, ale aj celý rámec finančných pohľadávok. Smernice sú vypracované so zámerom identifikácie oblastí, v ktorých existuje široká dohoda o správnych praktikách v rámci spravovania verejného dlhu. Smernice sa zameriavajú na princípy, ktoré sú aplikovateľné v mnohých krajinách nachádzajúcich sa v rôznych fázach vývoja a disponujúcich rozdielnymi inštitucionálnymi štruktúrami pre správu dlhov.

„Očakávame, že tieto smernice budú užitočné pre krajiny, ktoré sa snažia zredukovať finančnú citlivosť a zlepšiť svoju makroekonomickú politiku,“ povedal jeden z predstaviteľov MMF. „Hoci implementácia smerníc bude rôzna v závislosti od okolností v jednotlivých krajinách, smernice vytyčujú otázky politiky, ktoré sú relevantné pre všetky krajiny. MMF a SB budú pomáhať krajinám – klientom zvýšiť svoje kapacity v oblasti spravovania dlhov,“ povedali predstavitelia SB. Návrhy smerníc, vypracované spoločne predstaviteľmi MMF a SB po konzultáciách s odborníkmi z jednotlivých krajín, boli zverejnené na internetových stránkach SB a MMF v auguste 2000. Na príprave finálnej verzie smerníc spolupracovalo viac ako 300 reprezentantov 122 krajín a 19 inštitúcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS