ČLÁNOK
SAV očakáva tri možné varianty smerovania ekonomiky
17. júna 2002

Analytici Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej akadémie vied (SAV) očakávajú tri pravdepodobné scenáre smerovania ekonomiky SR po jesenných parlamentných voľbách. Prvé dva proreformné scenáre hospodárskej politiky by podľa analytika SAV Viliama Páleníka do roku 2006 znamenali pozitívnejší vývoj rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v stálych cenách od 3,3 % do 3,9 %. Naopak, hospodárska politika založená na preferovaní sociálnych istôt by v najbližších štyroch rokoch podporila medziročný rast HDP len vo výške od 2,6 % do 3,1 %.

Páleník očakáva, že od roku 2002 bude pri akomkoľvek type vládnej politiky klesať miera nezamestnanosti. „Ak by mala budúca hospodárska politika prosociálny charakter, očakávam pokles nezamestnanosti až o 5,7 %,“ konštatoval. Naopak, v prípade výrazne proreformnej vlády predpokladá zvýšenie miery nezamestnanosti o jedno percento. Keby ciele ekonomiky dosahovala budúca vláda pomocou striktných reforiem, SAV odhaduje značné zníženie rastu spotreby domácností a vlády do roku 2006. Výdavky takto orientovanej vlády by v budúcom roku podľa Páleníka klesli o 1,3 % a najvyššie by v roku 2005 stúpli o 0,8 %. „V prípade prosociálnej vlády predpokladám, že v roku 2006 by vládna spotreba vzrástla o 4,6 % a saldo zahraničného obchodu v stálych cenách by sa prehĺbilo na 131,1 mld. Sk,“ uviedol. Do konca tohto roku však SAV vplyv novej hospodárskej politiky na makroekonomické ukazovatele neočakáva.

Pravicová vláda by podľa Páleníka viedla hospodársku politiku k razantnejším krokom reformného procesu, ako aj k cieľavedomému zabezpečovaniu vnútornej a vonkajšej ekonomickej rovnováhy. Vláda by sa tak makroekonomické ciele snažila dosiahnuť prostredníctvom prosperujúceho súkromného sektora. Ďalší typ vlády Páleník charakterizoval ako garnitúru mierne naklonenú reformám, ktorá by pokračovala v trendoch čiastkových reformných krokov. Za cenu kompromisov by takáto vláda zároveň mala ozdravovať ekonomiku a zvyšovať sociálne istoty. Naopak, prosociálna vláda by svojou politikou zvyšovala zamestnanosť, čo by viedlo k oživeniu hospodárstva a následnému riešeniu domácej a vonkajšej ekonomickej nerovnováhy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS