ČLÁNOK
SASS sprístupnila historické údaje o podielových fondoch
15. augusta 2008

Slovenská asociácia správcovských spoločností v rámci aktualizácie svojho web portálu www.sass-sk.sk, od 6. augusta 2008 umožnila širokej verejnosti prístup k historickým údajom o podielových fondoch.

Napĺňanie jednej z priorít SASS – poskytovať informácie o kolektívnom investovaní, tak dostáva novú formu. Odteraz je možné jednoduchou cestou sa dostať nielen k aktuálnym údajom, ale aj do archívu SASS. Archív obsahuje týždenné údaje o otvorených podielových fondoch od decembra 1998, mesačné údaje o uzatvorených podielových fondoch od marca 2000 a štvrťročné prehľady otvorených podielových fondov v Európe a vo svete od roku 2003.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS