ČLÁNOK
SaS Slovensko prestala vyplácať vklady
9. apríla 2002

Spoločnosť SaS Slovensko od pondelka prestala vyplácať výnosy a vklady klientom a súčasne majiteľ spoločnosti, ktorá sa tiež zaoberala záložnou činnosťou, majiteľ spoločnosti Miroslav Soboľ podal návrh na začatie konkurzného konania vlastnej firmy. Ekonomické oddelenie SaS v Košiciach na Zvonárskej 13 je pre klientov firmy zatvorené. Uvádza sa vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytol M. Soboľ.

Uvádza sa v ňom, že od začiatku roku 2002, po uzavretí prevádzok viacerých podnikateľských subjektov zhromažďujúcich peniaze od občanov, došlo k enormnému nárastu ich nedôvery aj voči SaS Slovensko. Podľa M. Soboľa jeho spoločnosť podnikala na základe licencie pre fyzickú osobu na záložnú činnosť, na ktorú možno získavať sekundárne zdroje aj na základe zmlúv o správe peňažných prostriedkov. „Legálnosť tohto podnikania potvrdzujú viaceré rozhodnutia štátnych orgánov SR, vrátane rozsudku Najvyššieho súdu SR,“ uviedol M. Soboľ.

Do konca marca dochádzalo k masívnemu výberu spravovaných peňazí SaS Slovensko. „Permanentný tlak verejnosti a médií spôsobil, že spoločnosť sa dostala do situácie, keď od začiatku apríla 2002 nie je schopná vyplácať svojich klientov, ktorí nepožadujú len výnosy, ale aj vložené a spravované peniaze,“ uvádza M. Soboľ. Podľa neho z mimoriadnej účtovnej uzávierky vyplýva, že aktíva spoločnosti SaS Slovensko vysoko prevyšujú pasíva. Ako uviedol, záväzky sú vo výške 665 mil. Sk, aktíva tvoria 1,369 mld. Sk, pričom sú to pohľadávky voči tým zákazníkom, ktorým SaS Slovensko požičala peniaze. Návrh na začatie konkurzného konania znamená, že po jeho podaní už nemôžu byť klienti spoločnosti vyplácaní inak ako správcom konkurznej podstaty po tom, ako súd rozhodne o konkurze.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS