ČLÁNOK
SARIO dostane z Európskej únie 5,5 mil. eur
4. júla 2001

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) dostane od Ministerstva hospodárstva SR 21 mil. Sk z celkových 30 mil. Sk. Ministerstvo financií SR by malo pre agentúru uvoľniť peniaze zo štátneho rozpočtu. Informoval o tom minister hospodárstva Ľubomír Harach.

Vláda mala podľa uznesenia z roku 1999 pripraviť reštrukturalizáciu Fondu na podporu zahraničného obchodu. Na základe toho mala vzniknúť jedna agentúra určená pre zahraničných investorov a súčasne pre slovenských exportérov. Vláda sa rozhodla pre transformáciu agentúry SNAZIR na SARIO. Fond na podporu zahraničného obchodu, ktorý bol zriadený zo zákona. Vláda spolu s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení vypracovala dve alternatívy ako využiť poznatky fondu vo vzťahu k podnikateľským subjektom.

SARIO by malo v tom roku dostať na podporu exportu 5,5 mil. euro od Európskej únie. „Tieto prostriedky sú viazané na doriešenie otázok, ktoré súvisia s fungovaním agentúry,“ povedal v tejto súvislosti minister hospodárstva. Podľa neho je potrebné predložiť všetky doklady, ktoré s tým súvisia. Napríklad ide o doklady o tom, že Fond národného majetku (FNM) SR previedol akcie na účty jednotlivých ministerstiev. Niektoré ministerstvá si otvorili majetkové účty v Stredisku cenných papierov SR. Súčasne požiadalo Ministerstvo financií SR o alokáciu príslušných finančných prostriedkov. Kedysi existovala dohoda, že akcie sa prevedú za jednu symbolickú korunu. Rokovania s FNM viedli k záveru, že sa to tak nedá urobiť. Ministerstvá kúpia akcie po 200 až 300 tisíc korún. Ak s potrebnými peniazmi štátny rozpočet v kapitole konkrétneho ministerstva nepočíta, ministerstvá budú môcť zaplatiť do konca roku 2002.

Požiadavkou Európskej únie je aj to, aby SARIO fungovalo tak, že osoby v riadiacich funkciách neboli podozrivé z konfliktu záujmov. Znamená to, že by nemali pracovať pre iné inštitúcie, ktoré robia tú istú činnosť ako SARIO. „Kľúčovou podmienkou, ktorú formulovala Delegácia Európskej únie na Slovensku je to, aby vláda zabezpečila financovanie SARIO,“ poznamenal Harach. Okrem iného EÚ požaduje dostatočnú kontrolu samotnej agentúry. V budúcom roku štátny rozpočet počíta na podporu agentúry so sumou 75 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS